• Huvudmeny

Folkmun

Projektet Folkmun handlar om den nätbaserade ordboken med samma namn, och har ett särskilt fokus på de som bidrar med ord till sajten.

Folkmun (www.folkmun.se) är en nätbaserad ordbok där innehållet tillkommer genom crowdsourcing. Ordboken lanserades 2007 och innehåller i dagsläget närmare 5 000 uppslagsord. Den här typen av ordböcker är intressanta eftersom de inkluderar ord som av olika skäl inte tas upp i traditionella, tryckta ordböcker. Ordboken innehåller i första hand dialektala ord och slangord (inklusive nedsättande ord) så det är framför allt vardagligt språk som uppmärksammas.

Eftersom tillgången till mer traditionella dialekt- respektive slangordböcker för svenskans del är begränsad, fyller webbplatsen en viktig funktion för såväl forskare som språkintresserad allmänhet. Bidragsgivarna bidrar här både med att få regionala ord på pränt och att sprida dem. Folkmun fyller också en funktion hos gemene man eftersom den bekräftar att ett visst ord existerar, även om ordet inte finns i någon tryckt ordbok.

Forskningsfrågor

En av forskningsfrågorna inom projektet är hur Folkmun utvecklats över tid, med särskilt fokus på de som bidrar med ord till sajten. Vad får bidragsgivarna att lägga tid och kraft och ibland sina expertkunskaper på att bygga ut en nätbaserad ordbok? Resultaten tyder på att många av bidragsgivarna har ett genuint intresse för ord, vad de betyder och hur de används. Något som också tycks stimulera bidragsgivarna är att de direkt ser resultatet av sitt arbete på webben.

Projektet är ett samarbete mellan Emma Sköldberg, Göteborgs universitet och Lena Wenner, Isof.

Projektinformation


Projektdeltagare
Lena Wenner, forskningsarkivarie dialekter, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

Varaktighet
Januari 2016 – december 2019

Samverkan
Projektet är ett samverkansprojekt med forskare vid Göteborgs universitet

Resultat/kunskapsförmedling
Vetenskapliga föredrag och artiklar

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Lena Wenner

Telefon: 073-558 60 89

E-post: Lena Wenner

Läs mer

Sköldberg, Emma & Wenner, Lena, 2017: Folkmun och Luxikon. En jämförelse mellan två användargenererade ordbokssajter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I: Språk och stil 27.