• Huvudmeny

Projekt

En stor del av vårt arbete med dialekter bedrivs i projektform. Projekten har stor spännvidd vad gäller innehåll, omfattning och målgrupper. Målgrupperna kan vara både allmänheten, forskare och studenter.

Forskningsprojekt

Vår dialektforskning är inriktad på variation och förändring i det svenska språksamhället, både när det gäller språkbruk och språksituation. Flera av forskningsprojekten är externfinansierade eller bedrivs i samarbete med andra. Det gäller Svenskan i Amerika, Svenska som pluricentriskt språk, Svenska dialekter i förändring, Sånt vi bara gör och Tilltal.

Ordböcker och europeisk språkatlas

Vi arbetar med två långsiktiga ordboksprojekt, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD) och Svenskt dialektlexikon (SDL). Vi deltar även i det UNESCO-understödda alleuropeiska samarbetsprojektet Atlas Linguarum Europae (ALE), där arbetet pågår med en europeisk språkatlas.

Läromedel

En dialekthandbok, som ska bli ett aktuellt läromedel, håller på att utarbetas. Svenska från olika håll, ett kortfattat läromedel i svenska som andraspråk, har publicerats här på webbplatsen. Det finns översatt till arabiska och planer finns på att det ska byggas ut och översättas till fler språk.

Uppdaterad 13 mars 2019