• Huvudmeny

Västergötland, Floby

Inspelat 1980
KI: Kvinnlig informant, född 1883 (97 år)
Int: Intervjuare

Int: vi kan prata lite um juLen dä va ju Roliare när / hade i juLagran
KI: jaa män dä dä varte (’varade’) inte när en sölle ella i en öpen spis se dä dä baRRa mä däsamma
Int: jaa
KI: så dä
Int: män hade i jusakrona då istället
KI: jamänna utte trä
Int: jaa
KI: ha å så vannlia jus
Int: hur många jus då
KI: dä va la säx
Int: jaa
KI: dä va ena granner krona va måLater guL
Int: jaa kLädde i’na mä nött
KI: dä kommer a’nte ihö- dä hängde la karamäller
Int: jaa / å paper
KI: jaa
Int: granna paper
KI: ja dä feck ju hänga nerrföre se dä’nte va nöra jusa
Int: jaa / å så nö äppLe ja
KI: ja gunås äppLe dä dä hade vi in(-) / di hade inga träggåLa teminstingen inte vi / hade en apeL å e krusbärsbuska å
Int: hm
KI: å okschLer / dä va mi mörmor ho pLantera okschLer / å di va så stora när vi lemna hemmet se
Int: vänta i på juL när i va liten
KI: ja dä va vanlien en vänta på söndara mä
Int: jasså
KI: hadå föLå (’för då’) va dä RoLit å komma ut lite
Int: hm / feck i äta vettebulla som i velle
KI: nä dä feck en la sjäLit
Int: nä / män te jul feck I dä
KI: jaa ja vet ente um dä Räckte te att en feck’et då å dä sölle la vara nö / dä köppte en ijamte (’hos’) mamsällera på på Floby stasjonssamhälle / di hette mamsälle’Lå (’då’) då va dä ente frökner / å dä huset dä står än har’a (’har jag’) hört / mamsälleras
Int: va dä ena handelsbo
KI: ja di baka
Int: jaha
KI: å sålde sålde vetebrö å å leva å bara tjugefäm öre för en brölev så pass (vida) tjocka å goa
Int: hm
KI: å inte kösta mer än tjufäm öre
Int: jaha
KI: nu ä ja Rädder di köstar tjugefäm kroner
Int: jaa ja
KI: ((skratt))
Int: feck i juLkLapp annars när i va liten då
KI: å vesst inte va Räckte de te
Int: nää
KI: gött en feck mat
Int: jaha
KI: sina jurekLapper (’ännu mindre julklappar’)
Int: ingen juLkLapp då
KI: nä vesst inte
Int: så dä kom ingen tömte
KI: näädå / dä dä då hade ja då hade en bLitt Rädder för dä har’a aldri trott på å ja tror’t inte än dä finns nöka tömta
Int: jasså dä dä finns dä’nte då
KI: nä dä tror a’nte (’tror jag inte’)
Int: nä / män då nä’Lä (’när det’) va jul dä va inget säskilt då
KI: jo dä sölle dä vära bätter dä natu (..) / dä va Rissgrunnsgröt på kvällen
Int: jaha
KI: ha / å så va dä lutfesk å betäter (’potatis’) först så då feck en äta på juLafta
Int: hm
KI: ha å så sölle di ge tömten
Int: jaa
KI: sätta ute Rissgrunnsgröt unner lon (’logen’)
Int: jaa
KI: fö’Län (’för den’) sölle få dä va sum mössa feck e
Int: jasså ((skratt))
KI: så tömta dä hara’a aldri trott nö på
Int: nä
KI: ante då feck röttera (’istället så fick råttorna’)
Int: jaha ((skratt)) ja / läste far vanjelit (’evangeliet’)
KI: jamänna
Int: gjoLe han dä
KI: jamänna dä va varenda sönda
Int: jasså / män ve juL särskilt väl
KI: jaja
Int: jaa dä dä va ju lite RoLit då när juLa kom
KI: ja dä va klart att dä va

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)