• Huvudmeny

Uppland, Väddö

Inspelat 1972
KI: Kvinnlig informant, född 1881 (91 år)
Int: Intervjuare

Int1: jaa de va ett ryslit arbete med de där potatismjöLe
KI: ja visst var e de
Int1. de har ni väl vari me om
KI: ja ååh så många gånger så
Int: hur gick de till då
KI: jo vi adde kvarnar då enkåm kvarnar såm vi drog å så var e vevar då å så var e n par karlar såm drog så jick e så bra så / jaadå / de a ja ju vare me åm sen ja vart jift sen ja kåm it
Int: nää
KI: joodå / e va ett år vi adde så mycke påtatis här så vi visst inte vä vi sk- va inge såm villa tjöpa / å vi maLde femundra tjilo påtatis
Int: jaa
KI: å de ska va mycke vattn mä te sjöLja påtaterna
Int: jaa
KI: å te sjöLja mjöLe da
Int: ja
KI: så vi feck maLa ve en annan gård såm ente va nån såm bodde men dåm adde mycke vattn i brunn dåm
Int: jaa
KI: å där va vi å vi maLde / å vi fick ett undra tjilo påtatismjöL
Int: nä
KI: å de adde vi i många år sen e
Int: jaha
KI: å förreksten andlara där ifrån ÄLmsta särsjilt en andlare kåm åpp å tjöpte påtatismjöL åv åss
Int: se / ja
KI: ja inte va de nån lag på de vi fick sälja hur mycket påtatismjöL vi ville väl
Int: jadå
KI: men (---) vi sålde inte utta vi adde kvar för påtatismjöLe bir inte sjämt
Int: nähä
KI: de åller spara
Int: de håller å spara de
KI: jaa
Int: jaa
KI: jaa
Int: jaa
KI: men sånt arbete då
Int: oh ja
KI: de skull sjöLjas oupphörli de å sjunka imella å så åpp rör åpp å sjöLja i nytt vattn å jaa
Int: jaa hu- hur gick de me armarna då / fick ni
KI: ja åj åj kunna få kallbrann i arma / i kallt vattn

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)