• Huvudmeny

Lappland, Varpsjö, Åsele

Inspelat 1974
KI: Kvinnlig informant född 1927 (47 år)

KI: ja masan ha vi ju anvenn her i all ti / på höstn da hakkes n opp å tjöres him å hässjes / åsse fo n sto å stå ute hele vintern / å pa nagre timma se tjör man in å trösk hele vinterbehove / jenom gammtröskvärke vi tjör ve motorn nu / men de minns ja att morfarn hadd jort e stort e trejuL såm va tjwå meter rätt opp å ne / de hadd himsmidde järnpigga på ene sia / å en fekk dra e dan storjuLä rönt rönt för hann å n åån en han fekk kamm törva mot pigga (..) till hon smaLas opp / men då var e bäst till å ha hanska på hännren å akt fingra / nu rattn e dann storjuLe bort pa stenrösä / pappa han hadde (..) tjöpe n rivar söm han dro för hann men en dann typen ha no mange sma pajkfingra på samvete / vi hadd n jetarpajk ifran Grunnsjön som hadde gått olovanes ditti masarivarn / å han kåmme utti tjöke å då va re bå bLon å tåren som rann / morfarn fikk åk ve n på lasarette i Backe / å där (..) ja där sätte dem metallringa omkring fingerlean på n å lappe hop fingra se gött dem könnä

Översättning

KI: Ja mossan har vi ju använt här i all tid. På hösten då hackas den upp och körs hem och hässjas, och så får den stå och stå ute hela vintern, och på några timmar så kör man in och tröskar hela vinterbehovet, genom det gamla tröskverket - vi kör med motor nu. Men det minns jag att morfar hade gjort ett stort trähjul som var två meter rätt upp och ner. Det hade hemsmidda järnpiggar på ena sidan och en fick dra det där stora hjulet runt, runt för hand, och en annan han fick kamma torven mot piggarna tills den smulas upp. Men då var det bäst att ha handskar på händerna och akta fingrarna. Nu ruttnar det där stora hjulet bort på stenröset. Pappa han hade köpt en rivare som han drog för hand, men den där typen har nog många små pojkfingrar på samvetet. Vi hade en vallpojke ifrån Grundsjö som hade gått olovandes dit till mossrivaren. Och han kom ut i köket och då var det både blod och tårar som rann. Morfar fick åka med honom till lasarettet i Backe. Och där, ja där satte de metallringar omkring fingerlederna på honom och lappade ihop fingrarna så gott de kunde. 

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)