• Huvudmeny

Härjedalen, Hede socken

Inspelat 1955
MI: Manlig informant född 1879 (76 år)
Int: Intervjuare

Om marknadsresor till Röros i Norge

Int: hur for du till Röros
MI: ja ôm vintran då for mö no mä släda då / ((hostar)) å då va dä (..) ja n for myjje å bredd mä sômmôrväjen då for etter sjöan å
MI: å for jent å
Int: jaa
MI: å råka n ut för ruskvär sô vahrt n värfast liggan / dä kunna gå n par dôgôr sô mö ihtt slapp ut ur d- stuggu
Int: nähä
MI: mö låg på VôlldaLn en gång
Int: ja
MI: å där stôrma sô (..) ja tänkt ja dä va alldeles omöjle dä va nästan omöjle te ta sä ut i stalln å
Int: jaa
MI: å rökte kampan
Int: hu då / jah
MI: men sô sjen ä opp’ahtt
Int: jaa
MI: sô mö kôm no åt Röros å hem ahtte
Int: jaa
MI: men no va dä (..) ruskut mång gång
Int: had- hade du varer med dej ifrån Långå då
MI: nää dä hade ja ihtt just utan ja
Int: smör å
MI: ja dä va no
Int: sånt
MI: då dä va masjnan dä
Int: jaa
MI: ja tjôrde renstjött å sjinn
Int: jaha
MI: å sleck dan
Int: jaha (..) men annars for ni ti Röros å handla
MI: dä va dä va allt eränne dä si
Int: jaa
MI: ja va dit å tjöfte på mat å sô tjôrde mö åt handlaran
Int: jaha på de vise
MI: mö hade tre öre tjiloe från Röros å te Hede
Int: jaså / jaha
MI: å då kunna mö tô en (..) en femhundra tjilo
Int: femhundra tjilo
MI: dä vart ihtt stor(t) förtjänst dä ihtt
Int: på lasse
MI: jaa
Int: näe / hur många dagar tog de’rå
MI: dä tog ihtt vecku dä / säx dôger
Int: jaha / å första stycke första (..) etappen så å säja / öh hur långt kom du då
MI: ja på vårn då dä va jöst hele dygne runt då / då kunna mö tjöre åt FônnäsdaLn fäm mil / men annars sô va dä då alldeles nog tri å fyre mil
Int: jaa jaa
MI: d- åtminstone då (mö) hade lass på
Int: jaa
MI: å n’ar dajen så tjôrde mö åt Brähkken / å därifrån va de tri mil åt Röros / så mö mö vann från Brähkken å åt Röros å lässe den dajen / så mö va te ress te fôr’ahtt n ar dan
Int: jaha

Översättning

Int: Hur for du till Röros?
MI: Ja, om vintrarna då for vi nog med släde då. (hostar) Och då var det… ja man for mycket längs med sommarvägen då, for efter sjöarna och…
Int: Jaa.
MI: och genade och…
Int: Jaa.
MI: och råkade man ut för ruskväder så blev man liggande väderfast (dvs. liggande tills ruskvädret var över). Det kunde gå ett par dagar som vi inte slapp ut ur d… stugan.
Int: Nähä.
MI: Vi låg på Volldalen en gång.
Int: Ja.
MI: Och där stormade så, jag tänkt, ja det var alldeles omöjligt, det var nästan omöjligt att ta sig ut i stallet och…
Int: Jaa.
MI: och rykta hästarna.
Int: Hu då. Ja.
MI: Men så sken det upp igen.
Int: Jaa.
MI: Så vi kom nog till Röros och hem igen.
Int: Jaa
MI: Men nog var det, ruskigt många gånger.
Int: Had… hade du varor med dig ifrån Långå då?
MI: Nää, det hade jag inte just, utan jag…
Int: Smör och…
MI: Ja det var nog…
Int: sånt.
MI: då det var marknad det.
Int: Jaa.
MI: Jag körde renkött och skinn.
Int: Jaha.
MI: Och sådant där.
Int: Jaha, men annars for ni till Röros och handlade?
MI: Det var, det var allt ärendet det se.
Int: Jaa.
MI: Jag var dit och köpte mat och så körde vi åt handlarna.
Int: Jaha, på det viset.
MI: Vi hade tre öre kilot från Röros och till Hede.
Int: Jaså, jaha.
MI: Och då kunde vi ta en… en femhundra kilo.
Int: Femhundra kilo.
MI: Det blev inte stor förtjänst det inte.
Int: På lasset?
MI: Jaa.
Int: Nä. Hur många dagar tog det då?
MI: Det tog inte fullt en vecka det, sex dagar.
Int: Jaha. Och första stycket, första… etappen så att säga, öh, hur långt kom du då?
MI: Ja, på våren då det var ljust hela dygnet runt då, då kunde vi köra till Funäsdalen fem mil, men annars så var det då alldeles nog tre och fyra mil.
Int: Jaa, jaa.
MI: D… åtminstone då (vi) hade lass på.
Int: Jaa.
MI: Och nästa dag så körde vi till Brekken, och därifrån var det tre mil till Röros. Så vi… vi hann från Brekken och till Röros och lasta den dagen. Så vi var redo att fara tillbaka nästa dag.
Int: Jaha. 

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)