• Huvudmeny

Gotland, Fårö

Inspelat 1981
MI: Manlig informant född 1914 (67 år)
Int: Intervjuare

MI: ja di bryggde vanlit dricka ja / för de hade di jeo rygen till / som dom melta här oppe o köylnor o (..) o så bryggde di
Int: de mälta i kölna
MI: nja melta då ja de man slår vatten pa de va
Int: jao
MI: så de kåm till gråo / sen tårkas de ei köylna va / för de va jeo a ståor stainhell som dom elda onder / o sene (..) sen fick de då (..) sen skodde de malas va / ti malt o mair / så de hade dåm sån där(a) handkvärnar dåm hade sjelva sån dära (..) haimgärda / två ronda kalkstainar som dom hade (..) som dom vaivde för hand alltså / för de fanns jeo ingenting annat den teiden / som dom / o så bakte di da seorbröyd pa rästen a rågen / så vi hade inte annat / när vi gick i skåola da hade vi jeo (..) seorbröyd o så ibland fick vi jeo smör på när vi hade kåor / men anna(r)s hade man jeo istre a(v) greisen / som man fick legga pa bröyde / o så sen så hade man salt strömming pa de / ti pålegg / e fanns ingen kårv / å da(i)m såm hade lamm o kalvar o sånt där de måste dom selja / för o kaopa såcker o vaite för / så att de fick dom (..) de fick dom aldri de / de fick vi inte jeita de naj / som barn / så de va päror o päror o fisk / två gånger om dagen / på mårgonen var e päror o fisk pa kvellen var e fisk o päror / som man fick (..) som (..) o så var de da lingon till till sås se(i)r deo / man hade lingon o mjölk / o iblant var e såcker ei men iblant fick man då (..) jeita de dära lingonen som seora dom var / å då hade dåm inte råd o kaopa såcker 

Översättning

MI: Ja, de bryggde vanligt dricka, ja. För det hade de ju rågen till, som de mältade här uppe, och kölnor (särskilda torkstugor) och … Och så bryggde de.
Int: De mältade i kölna?
MI: Ja, mältade då … ja, det … Man slår vatten på det, va…
Int: Jo.
MI: så det kom att gro. Sen torkas det i kölnan, va. För det var ju en stor stenhäll, som de eldade under. Och sen … sen fick det då … Sen skulle det malas, va, till malt och mer … Så det hade de sådana där handkvarnar, de hade själva, såna där hemgjorda. Två runda kalkstenar som de hade, som de vevade för hand alltså. För det fanns ju ingenting annat (på) den tiden, som de… Och så bakade de då surbröd på resten av rågen. Så vi hade inte annat. När vi gick i skolan, då hade vi ju surbröd. Och så ibland fick vi ju smör på, när vi hade kor. Men annars hade man ju istret av grisen, som man fick lägga på brödet. Och så sen så hade man salt strömming på det, till pålägg. Det fanns ingen korv. Och de som hade får och kalvar och sånt där, det måste de sälja för att köpa socker och vete för. Så att det fick de … Det fick de inte det. Det fick vi inte äta, det, nej, som barn. Så det var potatis och … potatis och fisk, två gånger om dagen. På morgonen var det potatis och fisk, på kvällen var det fisk och potatis, som man fick … som … Och så var det då lingon till … till sås, ser du. Man hade lingon och mjölk. Och ibland var det socker i, men ibland fick man då äta de där lingonen så sura som de var. Och då hade de inte råd att köpa socker.

Läs mer

Läs mer om våra inspelningar och transkriptioner och de specialtecken och symboler som används:

Om våra inspelningar och transkriptionerPDF (pdf, 179.6 kB)