• Huvudmeny

Västerbotten

Burträsk socken

Språkprovet är taget ur en intervu från Granträsk, Burträsk socken. Sagesmannen är född 1890.

Inspelningsår: 1963.

Transkription

se fick ve ha hifLakan¹ kalles e jenna. /hi-?/ hiflakan. /hiflakan./ jåo. he var sje att du om veinten, du weit da he waL snjen, da föll du da skojen neri tallan å granjen åti n ann grän. sä e wåt berjorLa der, unner denna, se hat du n fLaka unner he. he kallese för hifLaka.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

Så fick vi ha hiflaken som den kallas här. [/---/] Jo. Det var så att man om vintern, du vet, när det blir snö, då föll skogen ner, tallar och granar bredvid en annan gran, så det blev barmark där under, så placerades flaken där. Det kallades för "hiflake"/---/.
[fLaka 'giller för skogsfågel']

Bygdeå socken

Språkprovet kommer från byn Matsneke. Sagesmannen är född 1888.

Inspelningsår: 1962.

Transkription

ja, he… hon var juss fram fyre dåLevere¹ /jasså/ då lette na si se å hö sjä. å inte så ja na så mång gång, men ja höt a. se ja visst e var… var vittertjäringa. för hon ha funntes. /hm/ oppe gammbärjän. /hurä… hur lät hon då?/ ja, hon skratte å prata åsse låkke na å koen å /hur sa on då då?/ ooo na denna… ooo /jahha/ ja såm då en låkk koen men innt alldeles såm männisjor innt. n add söm en finare rösst. åsse bruke na tjvätt tråga å, då he a regne /jahha/ se he skrappLe barra.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

Ja, hon kom fram just före vädret blev sämre. Då lät hon se sig och höra sig. Och inte såga jag henne så många gånger, men jag hörde henne, så jag visste att det var vitterkärringen. För hon har funnits! Uppe i gammelbergen. /Hur lät hon då?/ Ja, hon skrattade och pratade, och så lockade hon på korna också. /Hur sa hon då?/ ooo [eller] något sådant, ooo. Ja, som när man lockar på korna, men inte riktigt som en människa, inte. Hon hade liksom en finare röst. Och så brukade hon tvätta trågen också, när det regnade, så det bara skramlade.

Byske socken

Språkprovet är hämtat från Gagsmark. Sagesmannen är född 1867.

Inspelningsår: 1960.

Transkription

jåo, i war född atanhunresextisju. /jaa/ og… a djiffte me da i wa nittan år, wo e war da… fö datum… jåo den nittonde setemmer, om hössn, da i wa nitton ar. /ha… å fLöytte¹ hittjenna?/ naa, int war e jenna da, i ha fLytte tjwå gåång. /jasså/ men eeh men i binom jenna ha i vyre. /ahha/ jooda. /ha ji hatt joLbruke hele tin?/ jooda… å kreka å… /myttje koåm?/ jåo ja… fem ko /men he…/ å sjmaåkreka /jahha/ å sjwina. i ha myttje luss för kreka. /jahha/ iooda… /sa je ha hadd myttje a sla da å sanna, jämmt?/ joo… jåoda… å nu st… sku i ha luss vara me neu men i ha int makkta. /nää…/

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

Jo, jag var född artonhundrasextiosju, och gifte mig då jag var nitton år, vad var det för datum… jo, den nittonde september, om hösten, då jag var nitton år. /Och flyttade hit?/ Nej, inte var det hit, [jag flyttade] då. Jag har flyttat två gånger, men i den här byn har jag varit [hela tiden]. /Har ni haft jordbruk hela tiden?/ Jodå. Och djur också. /Många kor?/ Jo, ja, fem kor, och smådjur och grisar. Jag tycker mycket om djur. Jodå. /Så ni hade mycket att slå [i slåttern] och sånt, jämt?/ Jo, och nu skulle jag också ha lust att vara med men jag har inte [tillräcklig] ork.

Degerbyn, Stenträsk och Överboda

Sverigekartan

På vår klickbara karta hittar du fler dialektinspelningar från Västerbotten och resten av landet.

Västerbotten: Degerbyn, Skellefteå

Västerbotten: Stenträsk, Jörn

Västerbotten: Överboda, Umeå

Sök i Kartan

Uppdaterad 09 juni 2020

Lyssna på svenska dialekter

bokomslag

Publikationen Lyssna på svenska dialekter består av en cd med 29 inspelningar – en eller två från varje landskap – och en bok med utskrifter och översättningar. Läs mer och beställ.