• Huvudmeny

Lappland

Arjeplogs socken

Språkprovet kommer från byn Jutis, cirka fyra mil nordväst om Arjeplogs samhälle.

Inspelningsår: 1958.

Transkription

å de messte ja ha sjute på en dag, tjädra, på en dag, dä ä säxxton tjädätuppar, på veinten, åsse fjottan en dag. de ä dä bässte tåppsjytte jag ha vari så komma till. å dessa fjorrtån tjädertuppa, hä var ja var hos n bonde här när ja sköt säxxton, han höll på tjöra höjje ååå… hä var en kuselit bra kar dedär, ja bruke ligga där under mina jakfärrder, hann bodd utvä Honavan. hann ä dö numera. hann hu på tjöra höjje. ja haddä väll sjutet en sju-åtta stykken då ja sjida över höjjvägen hanns. ja lämmnä dem barra utve höjjvägen å ja fösjto ann skulle fösjtå att ja ville att ann sku ta dem ned ti gåden å detta jod hann. Så i alla fall innan kvälln så hade jag i alla fall sjutit sexxton, å dem ären tog jag på ryggen. men dessa fjorrton var hänna borrtöver, å demm la ja på ryggen allesammans, å sku bära hemm demm, men ni fösjtå e blev så tungt, å e jikk så jufft för mä, på sjidän, e hä jikk nässtan till knäe. så ja gatt lämna n del – gräva ne dem inni sjnjön– dill på måran. da va ja dit å bar hem dem.

Översättning

Och det mesta jag har skjutit på en dag, tjädrar, på en dag, det är sexton tjädertuppar, på vintern. Och så fjorton en dag. Det är det bästa toppskyttet jag har lyckats prestera. Och dessa fjorton tjädertuppar, det var… jag var hos en bonde här, när jag sköt sexton. Han höll på att köra hö. Det var en förskräckligt bra karl det där. Jag brukade ligga där under mina jaktfärder. Han bodde vid Hornavan, han är död numera. Han höll på att köra hö. Jag hade väl skjutit en sju-åtta stycken då jag skidade över hövägen hans. Jag lämnade dem bara vid hövägen och jag förstod att han skulle förstå att jag ville att han skulle ta dem ned till gården, och detta gjorde han. Så, i alla fall, innan kvällen så hade jag i alla fall skjutit sexton, och de andra tog jag på ryggen. Men de fjorton [sköt jag] här bortöver. Och dem lade jag på ryggen allesammans, och skulle bära hem dem. Men ni förstår det blev så tungt, och det gick så djupt för mig, på skidorna, det gick nästan till knäna, så jag var tvungen att lämna en del, gräva ned dem i snön, till på morgonen. Då var jag dit och bar hem dem.

Dorotea socken

Språkprovet är hämtat från Hökberget, Rajastrand i Dorotea socken. Sagesmannen är född år 1893.

Inspelningsår: 1963.

Transkription

…å en far taLa¹ ju åm hure man jott n bjara. å dåä… hadd dem ju jott e dänn nysstä, åsse vare helle hebbäkksbaran då… nä bäs- bässtesbaran, se hann hadd ju då skure sä te fingre å å druppe bLon ditti åse då… sku dem ju säjj nånting då dem släppt iväg nystä /jaa/ åsse vare nånn… en då såmm hadd ä gått på smyg å sto å lut på hörä dä… dä sku gå för åssian. han släppt iväg njystä, se skrek han ti han såm sto äh båkom på smyg ”dra sjit å dynga” /ja/ å bjäran han dro se förbaskat vä sjit å dynga se dem vat ståän.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

...och far talade om hur man gjorde en bjära. Och då hade de ju gjort det där nystanet och så var det hela /---/ då, nej… /---/, så han hade ju skurit sig i fingret och droppat blod dit i [nystanet], och så då skulle de ju säga någonting då de släppte iväg nystanet. Och då var det någon som hade smugit fram och stod och funderade på hur det skulle gå för Ossian. Han släppte iväg nystanet, och så skrek han som stod gömd bakom :”Dra skit och dynga!” Och bjäran drog så förbaskat med skit och dynga så de blev helt rådlösa.

Åsele socken

Sverigekartan

På vår klickbara karta hittar du fler dialektinspelningar från Lappland och resten av landet.

Lappland: Åsele socken

Sök i Kartan

Uppdaterad 09 juni 2020

Lyssna på svenska dialekter

bokomslag

Publikationen Lyssna på svenska dialekter består av en cd med 29 inspelningar – en eller två från varje landskap – och en bok med utskrifter och översättningar. Läs mer och beställ.