• Huvudmeny

Venjan

Bröllop förr

Transkription

– Fästa ihop så mång Lakan¹ då uppi take här då, å så [(---)] hö? Ja.
– I minns då du djiftöt de, wur dansöt kabbdansön då.
– Minns du ä ja?
– Ja, å då skull, um ä wa nån dåm willd wur skull a ti fästman, då hov, då hov dåm på wåss uppå kabbön. Ja. Å sä djikk nån minn drikkskruka ikring å sku bjod wåss uppå drikka. Å så dansät dåm stirdansen wänstär kring wåss, mär wur sto på kabbön.
– Ja, å ä kund ädd wäj brännvin nid i krukun å.
– Nej, int kunnd ä då ä hälld.
– Å nå gamböL någörL ukköt dåm på kabbön å, så nån sku stå å håll i, så-nt dåm sku wällt åkull då.
– Ä skull då bi riktet roLet.
– Ja, ä sku bi riktit roLet ja. Ja. Nej, nug fikk dåm brännvin mär dåm wa på kabbam å dansöt.
– Ja, dåm så willd a. Ja.
– An wärdd då int wäjdumär än såss stoLön e då dan, nej, jänn stigg kLuve kabbö, dåm djikk å to in frå åjti widåbudn. Ja.
– Män ä e båttLagd ä å.
– Å e-nt ä, ä ska wa fint nu.
– Int a nån nå släkt för se nu int.
– Näj, män tänk ur roLet dåm an på dän tidn å, ja, å då wa ä brännvin igång.
– Um släkkt gamla käm att.
– Åhå ja.
– Um wur fäng sjå på je släkt djässbod (ja, ja ).
– Å fLer bord inna minn matförådär (ja, ja) .
– Stur bakubordä (ja) minn mat uppå, tjöt å, å råskåLå pärör å, å röttär å.
– Å grötär å, (wåsst å).
– Å wäLing skull ä för wa, kamm-änt dåm minn mjöLkkrukur (bått i gadär) å ådör sku wa minn djässbod (ja) å gav wåss mjöLk ti wäLing (ja, ja) så nug a ä wäj för på djässbod, då ä a dugå minn jänn wäLing (ja).
– Å tjöt, Låjtfistjen (ja, ja).
– Å sä wet du dåm a då slakta nån kalv å.
– Änd wänd bröslag dåm add på dänn tidn på bordä då, ja, (nug wa ä ä) Lilltkakur å nisskakur å wetä ur dåm kållöt dåmman brösårtär (ja) tunnbröd
– Å dåm skull åjt i prästgad å wäjjes då wa dåm rusta minn jätå minn se, å duköt fram a präst familjen (ja).
– Så wur add haLvstopfLaska, brännvin minn wåss då.
– Ja, um ä wa jänn prässt så to så.
– Ja, ukön e så int såjp då?
– Jo, a-nt wur afft släjk prästär, så a supe, (ja).
– Män wur … ä ädd då wäj nån ällär ti fia då så ädd fäng jänn sup då (ja, ja) då wur add ädan minn wåss då, don förninjä
– Å i wet för dan prästn wa så gLad då wur to ti fLukk upp a an, an sku få småkå djässbod (å smörgås) då an såg ä wa Lit minn nidi fLaskön /skratt/ ja int …

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

– Fästa ihop så många lakan då uppe i taket här då, och så [(---)] va? Ja.
– Jag minns då du gifte dig, vi dansade kabbdansen då.
– Minns du det ja.
– Ja, och då skulle, om det var någon de ville att vi skulle ha till fästman, då lyfte, då lyfte de upp oss på kubben. Ja. Och så gick någon med drickeskrukan omkring och bjöd oss på dricka. Och så dansade de styrdansen vänster runt om oss, medan vi stod på kubben.
– Ja, och det kunde ha varit brännvin i krukan också.
– Nej, inte kunde det då det häller.
– Och några gamlingar lockade de upp på kubben också, så någon skulle stå och hålla i, så att de inte skulle ramla omkull.
– Det skulle då bli riktigt roligt.
– Ja, det skulle bli riktigt roligt ja. Ja. Nej, nog fick de brännvin medan de var på kubben och dansade.
– Ja, de som ville ha. Ja.
– Den var då inte vidare än som stolen är då där, nej, en ful kluven kubbe, de gick och tog in från vedboden. Ja.
– Men det är bortlagt det nu.
– Ja, visst är det, det ska vara fint nu.
– Inte är det någon som har något sådant för sig nu inte.
– Nej, men tänk så roligt de hade på den tiden också, ja, och då var det brännvin igång.
– Om sådant där gammalt kom tillbaks.
– Åhå ja.
– Om vi fick se ett sådant bröllop.
– Och flera bord inne med matförråd.
– Stora bakbord med mat på, kött också, och råskalad potatis också, och rötter också.
– Och gröt också (ost också).
– Och välling skulle det väl vara, de kom med mjölkkrukor (bort i gårdarna) och andra skulle vara med vid bröllopet (ja) och gav oss mjölk till välling (ja, ja) så nog har det varit förr på bröllop då det har dugt med en välling.
– Och kött, lutfisken (ja, ja).
– Och så vet du de har då slaktat någon kalv också.
– Och vad för brödslag de hade på den tiden på borden då, ja, (nog var det det) små brödkakor och nisstbröd (matsäcksbröd) och vet jag hur de kallade alla de där brödsorterna (ja) tunnbröd.
– Och de skulle ut till prästgården och vigas då var de utrustade med mat, och de dukade fram till prästfamiljen.
– Så vi hade halvstopflaskan med brännvin i med oss då.
– Ja, om det var en präst som tog så.
– Ja, vem är det som inte super?
– Ja, har vi inte haft sådana präster, som har supit, (ja).
– Men vi … det hade då kunnat vara någon annan som följde med som hade fått en sup då (ja, ja) då vi hade det där med oss då, den där förningen.
– Och jag vet då att den där prästen var så glad då vi började plocka fram åt honom, han skulle få smaka bröllop (och smörgåsar) då han såg att det var lite med i flaskan /skratt/ ja inte …

Uppdaterad 09 juni 2020