• Huvudmeny

Sundborn

Jordbruksarbete

Transkription

– Jaa, du vet att bara pLöjningarna¹ vart lite ôpptôrka² så âtt³ ä bar hästn på någå när då var rä tä ut mä hârva. Å hä va e tåckô där lätt spikhârv se du. Dä var-n pinne som satt fast å … å e hanntag se du. Så dä va tä svansa å gå hä, dan i ända mä dä där.
– Jaa, ä vart fäll drygt de tä puls i joLa förstår ja?
– Dä va gâLe drygt, se du, å man vatt ömfota se du.
– Ja, å svettu?
– Aa, hä vatt an.
– Ja, än sådde du?
– Jaa, vi … ja sådde fö hand nåt år tä börja mä män sännä kåm såmasjinarna fram sännä.
– Ja, ja ä vatt en stor lindring hä då?
– Jaa, dä jeck mycke bättär. För dä första jeck ä för mytjy utsäde åt, föstår du. Ân skullô ha e sjäppa fram på magan, se du, å gå å … å kasta mä bäggä händra se du. Å då öst ân fôll ut lite för mytjy.
– Jaa, ja vet de längär täbaks då såg ja dåm sådde mä bara e hand.
– Jaa, dân sôm int va säkär på sä, se du, jeck längär ut hân, se.
– Jaa, an jord så. Hä va mytjy bättär å så a dôm … ôm mân går bra i takt så kast-en bra mytjy.
– Jaa, an skull gå i takt se du nu å för vatt fot såm mân steg fram då skull armen kasta ut nå se (du).
– Jaa.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
² Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
³ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.

Översättning

– Ja, du vet att bara plöjningarna blev lite upptorkade så att det bar hästen någotsånär då var det till att ge sig ut med harven. Och det var en sån där lätt spikharv ser du. Det var en pinne som satt fast och … och ett hantag ser du. Så det var till att svansa och gå det, dagen i ända med det där.
– Ja, det blev väl drygt då att pulsa i jorden förstår jag?
– Det var väldigt drygt, ser du, och man blev ömfotad, ser du.
– Ja, och svettig?
– Ja, det blev man.
– Ja, hur sådde du?
– Ja, vi … jag sådde för hand något år till att börja med, men sedan kom såmaskinerna fram sedan.
– Ja, ja det blev då en stor lindring det då?
– Ja, det gick mycket bättre. För det första gick det åt för mycket utsäde, förstår du. Man skulle ha en skäppa framme på magen, ser du, och gå och … och kasta med bägge händerna, ser du. Och då öste man väl ut lite för mycket.
– Ja, jag vet längre tillbaka i tiden då såg jag att de sådde med bara en hand.
– Ja, den som inte var säker på sig, ser du, gick längre ut han, se.
– Ja, man gjorde så. Det var mycket bättre att ha dem … om man går bra i takt så kastar man ut bra mycket.
– Ja, man skulle gå i takt ser du nu och för var fot som man steg fram då skulle armen kasta ut något ser (du).
– Ja.

Uppdaterad 09 juni 2020