• Huvudmeny

Sollerön

Fädbodkammaren

Transkription

– Du vet ann … ann byddjät fjost-... fjosä fösst då sidu jän. [mm] Å så djärd ann je vägg då milå … milå fjosi å da vir bodum då, männ ä va ju dörär föstås, i donda kamarim å uti fjosä, å sä … ja, i si presiss ur ä si åjt da änn … å sä va ä... va ä je folotsängg dan då, sunå fönsträ, minn tarr å, sidu, å fölåtn å. Å sä add dämm je … je sängg så fad add gart, ostå dörär så djingg åuti fjosä. Å sä add dämm je ill dan … nård … ja... ja, å nöst väddjän då, je ill så … Ä sulld full va Litä¹ da ä så va då, nå … Litä mjokskåLär å Litä nåntingg. /skratt/
– Jätå?
– Ja, å sä va ä jätt Litä bord, eta bordä i a … i a autå bruni jän.
– Ir ä summu bord?
– Ä e sumu bord. I a tänkt ä a su va kvär … [jaha] Å då sidu ur Litä ä e. Å vir addum … vaum so månggär. Vir vaum säx.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

– Du vet han … han byggde lagård … lagården först då, ser du, här. [mm] Och så gjorde han en vägg då mellan … mellan lagården och där vi bodde då, men det var ju dörr förstås, i den där kammaren och ut till lagården, och sedan … ja, jag ser precis hur det ser ut där än … och sedan var det … var det en förlåtssäng där då, söder om fönstret, med tarr på, ser du, och förlåten också. Och sedan hade de en … en säng som far hade gjort, öster om dörren som gick ut till lagården. Och sedan hade de en hylla där … i norr … ja … ja, på nordligaste väggen då, en hylla som … Det skulle väl vara lite där det som fanns då, något … lite mjölkskålar och lite någonting. /skratt/
– Mat?
– Ja, och sedan var det ett litet bord, det där bordet jag har … jag har ute på bron här.
– Är det samma bord?
– Det är samma bord. Jag har tänkt att det skulle vara kvar … [jaha] Och då ser du hur litet det är. Och vi hade … var så många. Vi var sex.

Uppdaterad 09 juni 2020