• Huvudmeny

Säfsnäs

Rökning av kött

Transkription

– Hur bar man sig åt när man saltade köttet?
– Jaa, dä va fäll te å ha en … en stor burk å … å lägg ner e i å strö salt i bôttn¹ på burkn å sän strö salt på bitaan å emella bitaan. [jaa] Dä vart fäll preciss int nô gôtt nä dä fek liigg nô länge int. Män dä va fäll int sô noga på dän tin.
– Nej, hur länge dröjde det innan det blev färdigsaltat då?
– Jaa, dä jeck fäll ôm ett … ett tag då. I måång fall sô Röka² vi fäll sän nä vi feck e salta.
– Jahaja. Hur … hur gjorde ni det då?
– Vi haddä fäll ett bastu.
– Jaha, och hur gick det till då när man rökte?
– Jaa, dä va fäll e stor bastu, vet du, å en omm, en stenomm sôm vi ella i. [jaa] Dä a ja jort mycky.
– Hängde man upp det i taket då?
– Ja dä joL³ vi. Vi häängd ä på stängär ôppi takô, ôvvôr där. Å sän ella vi fäll te … te vi ansåg att ô … titta fäll på … ibLann … Ôm en ella bra hårt sô då Röka dä fôll fort, män ella en int sô hårt då to dä fäll längär ti. [jaa] Dä … dä ä noga mä-n där Rökinga för att dä … dä går lätt å bränn ôpp e.
– Jaha, det var inte meningen kanske.
– Dä va int meningen. Dä a ja jort; ja vet hur dä ä. [jasså, jaha] Ja byyggd nu e lita bastu här sôm vi har. En gammaL bastu, dän ä dä slut på. Män då byyggd ja e minner, e li-… lita e å. Dän där va sô lättella sô dä tôrs just … Ja Röker dä på en säx timmer nu … så går dä å Rök e. Ja skull Rök kôrv en gång här å då tyyckt ja dä fela lite sô ja sa åt Kalla att vi far ätter ett velass sô ska ja ta unna ä sän nä vi kåmmer hem. Å ja kåm fôll hem tebaka å då … då va di där kôrvaan svaart.

¹ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
² Specialtecknet R står för bakre R.
³ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

– Hur bar man sig åt när man saltade köttet?
– Ja, man fick väl ha en … en stor burk och … och lägga ner det i och strö salt i bottnen på burken och sedan strö salt på bitarna och mellan bitarna. [ja] Det blev väl precis inte särskilt gott när det fick ligga länge inte. Men det var väl inte så noga på den tiden.
– Nej, hur länge dröjde det innan det blev färdigsaltat då?
– Ja, det tog väl ett … ett tag då. I många fall så rökte vi väl efter att vi hade fått det saltat.
– Jahaja. Hu … hur gjorde ni det då?
– Vi hade väl en bastu.
– Jaha, och hur gick det till då när man rökte?
– Ja, det var väl en stor bastu, vet du, och en ugn, en stenugn som vi eldade i. [ja] Det har jag gjort mycket.
– Hängde man upp det i taket då?
– Ja det gjorde vi. Vi hängde det på stänger uppe i taket, över där. Och sedan eldade vi väl tills … tills vi ansåg att det … tittade väl på … ibland … Om man eldade bra hårt så då rökte det väl fort, men eldade man inte så hårt då tog det väl längre tid. [ja] Det … det är noga med den där rökningen för att det … det går lätt att bränna upp det.
– Jaha, det var inte meningen kanske.
– Det var inte meningen. Det har jag gjort; jag vet hur det är. [jasså, jaha] Jag byggde nu en liten bastu här som vi har. En gammal bastu, den är det slut på. Men då byggde jag en mindre, en li-… liten en också. Den där var så lätteldad så det dröjer just … Jag röker det på en sex timmar nu … så går det att röka det. Jag skulle röka korv en gång här och då tyckte jag det felade lite så jag sa åt Kalle att vi far efter ett vedlass så ska jag ta undan det sedan när vi kommer hem. Och jag kom väl hem tillbaka och då … då var de där korvarna svarta.

Uppdaterad 09 juni 2020