• Huvudmeny

Rättvik

Brudfölje

– Jaa, sen skulle det bli gästabud då?
– Jässpôd¹, jah.
– Hur gick det till?
– Ja, däm … ja, ä va ju en viss dag då, å så for däm tä tjôrtjâ² å viâ sä. Å så add däm jässpôsrad när däm for e:m.
– Och förridare?
– Å fårriddôrâr.
– Ja, det får du berätta om.
– Å däm vo ju vitkLäddô³. Nu på senarô a däm viri natsjonaLkLäddô, rättvikskLäddô då.
– Tre istâr skull ä varâ. Å så for två i bredd å en for firi. Å nä däm kåm så däm nådd emâ, ôr skâ je sägâ, så däm nästân …
– En tjilometôr.
– Ja, unjufär. Så då åkkt däsôn esambâ så rô gek så spötjut forrt, å skull-n inn täbakks å möt däm.
– Ân skull e:m å vändâ ân då …
– Å tåL om att däm …
– … förbered däm.
– … att däm komâ.
– Å, skulle han det?
– Å så skull-n a en sup ân, då nä-n va e:m.
– Skull-n ä å?
– Jaa
– Ä a je …
– Fick han bara en?
– Ä skull stå i årning mâ ä.
– Ja, räkkt int ä? /skratt/
– Ja just, så han kunde vara kvar på hästen.
– Å så skull-n täbakks å … å ställ sä ti e ledôr se:n [ja] [jaha] tä däm kåm a gåLem.
– Var det musik också?
– Näij, män istâr då, si du, å tjärrår, e lååång, lång, lång rad. När män bror jiftâ sä, ja, je … je tror ä va kring trätti istâr.
– Ja, men det var väl någon viss ordning som de kåmmer, hästarna först och se- …
– Ja, däm kåm … kåm i rad.
– Däm kåm på istâr âlliop.
– Jah, gjorde de det?
– Ja visst.
– Ja, däm a viri tä … tä tjôrtjâ å viâ sä då.
– … å sitt på då si du. Å senô så åkkt däm ist âlliop då e eeL rad, så långt, så långt å … å brudparô fåsst fårståss, nämmst fårridôrar.
– Ja just ja, ha. Och sen efter dem kom …
– BrudföLjô.
– Jaa, var det någon ordning mellan dem också?
– Naä, int då ânâ än däm nämmôstâ då. Fåräldrär vo fôll nämmôst [ja just] å så dämda tärnor äll okâ je sku sägå.
– Ja just. Ja just. Senô så vart ä släktä.
– Se:n var ô int nå årning se:n. Se:n fek däm komo dän som …
– … som villâ.

¹ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
² Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.
³ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

– Ja, sedan skulle det bli bröllop då?
– Bröllop, jah.
– Hur gick det till?
– Ja, de … ja, det var ju en viss dag då, å så for de till kyrkan å vigde sig. Och så hade de brudfölje när de for hem.
– Och förriddare?
– Och förriddare.
– Ja, det får du berätta om.
– Och de var ju vitklädda. Nu på senare tid har de varit nationalklädda, rättviksklädda då.
– Tre hästar skulle det vara. Och så for två i bredd och en for före. Och när de kom så de nådde hemma, hur ska jag säga, så de nästan …
– En kilometer.
– Ja, ungefär. Så då åkte den här ensamma så det gick så våldsamt fort, å så skulle han hinna tillbaka och möta dem.
– Han skulle hem och vända han då, förbereda dem.
– Och tala om att de … att de kom.
– Å skulle han det.
– Och så skulle han ha en sup han, då när han va hemma.
– Skulle han det också?
– Jaa.
– Det har jag …
– Fick han bara en?
– Det skulle stå i ordning med det.
– Ja, räckte inte det? /skratt/
– Ja just, så han kunde vara kvar på hästen.
– Och så skulle han tillbaka och … och ställa sig i ett lider sedan [ja] [jaha] tills de kom till gården.
– Var det musik också?
– Nej men hästar då, ser du, och tjärror, en lång, lång, lång rad. När min bror gifte sig, ja, jag … jag tror det var omkring trettio hästar.
– Ja, de kom … kom i rad.
– De kom på hästar allihop.
– Ja, gjorde de det?
– Ja visst.
– Ja, de hade varit till … till kyrkan och vigt sig då.
– … å sett på då ser du. Å sedan så åkte de häst allihop då en hel rad, så långt, så långt och … och brudparet först förståss, närmast förriddarna.
– Ja just ja, ha. Och sedan efter dem kom …
– Brudföljet.
– Ja, var det någon ordning mellan dem också?
– Nej, inte då annat än de närmaste då. Föräldrarna vore väl närmast [ja just] och så de där tärnorna eller vad jag skulle säga.
– Ja just. Ja just. Sedan så blev det släkten.
– Sedan var det inte någon ordning sedan. Sedan fick de komma den som …
– … som ville.

Uppdaterad 09 juni 2020