• Huvudmeny

Orsa

Bekämpning av ohyra

Transkription

– …nö sö däm köllt fär … fär flugudedn. Ed wa nö … e wa nöd sö wa wått ed; i wet int wenn e wa. Däm slo uppi jätt … däm sl- … Ed fånns nästa i weröm gardi, sö, lönggö atti tidn, mäss i wa ungg, jänn ungg pöjkä. Fånns nästa i weröm gardi ed, wört du kåm. Upi jenö fänstri, sö stod ä jätt … jätt kaffefat sö wa nästa fullt mi dedå däm köllt fär flugudedn. I wet int wenn ä wa fär je blanning, war ä wa garrt åv, men flugor i ju sö att däm ska liddja ajti öllö sö i, ö ällst um ä nö upo nögö fati. Dittör wa däm ö åtä däm, naturlivis, ö summör wurt kwär dånä ö summör åt för ö flugä, men däm do för ändo åv dedå dö däm … dit däm kåmä, men millömå sö wurt däm, sö wa ganska fullt upo dedå fati, sö låg ö flöt … ö dödör flugör.

E wa inna däm add itta jå modärn betjämpningsmedl, läs däm a nunä itta jå … Se wart ä issör jå vånlig flugfönggrär, itta ån fästöd upi tatji ö dro sönä, sö wa nö slajkt kli:stör wi, sö dö däm settsj si wi dedä sö fassnöd däm. Men e wart se, e wa modärnöra ed. Deda wa darfiri ed. Se darättör a issör flu- … do ängd e slajkör i weröm gardi, um du kåm ajti jett fjos ängd ä ju flugfönggrär. Ja ed djard ä. Jätt sumå smitöt papär sö ängdä sönä, ö ed fånns slajk ö tjepa.

Men nu ir ä ju närapå sö ån kån närapå biro snårt täntj um-n ädd fändji sjå jenå luppö jänn göng til, fär ä micklo år se ån a do sitt nöga, ö int känt ingga äld, men ed i ju int assint längtas ättör att-n ska kän däm int, fär ed i löngt fro trevli. Fär däm i … däm i wassbittör fast däm i smoör.

Ö kelinggär däm wa vådli knepugör mi tä ta luppor … lajsär wet int i um däm dugdä. Näj då. Däm dro … däm … däm … Ed ar i sitt, kelinggär a taj luppor. Ja, däm sett jenå ullsuckö däm, dro atto armön, jenå riktiga … slajkör … däm add lönggsuckor do kelinggär, ullsuckor. Ö se rak däm dodå uppundör tjosslån po de vis, dar däm känd att luppa wa. Dedå i faktum ed. Ö se dö däm to in … to nid dedå se fesstå du, sö fing däm i luppo dånä, o wa ini dända ullsuckön o. Fösstå du. Män do war ä tä tå-nå ö fösstå du, sö sö, ö tå-nå milla tivlingsnåglömå sö, ö ö knämm nå sö ån känd att ä knåpp, til o wart i twer dela. Fär klämd du nå sö fick du wa ur stark du wi:ldä, sö dö du to i ser tivlingga sö spratt o ö for d- … ö föswann.

Översättning

– …något som de kallade för … för flugdöden. Det var något som var vått det; jag vet inte vad det var. De slog i ett …de sl- … Det fanns nästan i varje gård, långt bak i tiden, när jag var ung, en ung pojke. Fanns nästan i varje gård det, vart du kom. I ett fönster, så stod det ett … ett kaffefat som var nästan fullt med det där som de kallade för flugdöden. Jag vet inte vad det var för en blandning, vad det var gjort av, men flugorna är ju så att de ska vara i allt möjligt och helst om det är något på något fat. Dit var de och åt de, naturligtvis, och somliga blev kvar där och somliga åt väl och flög, men de dog väl ändå av det där när de … dit de kom, men ibland så blev de, så var det ganska fullt på det där fatet, som låg och flöt … och döda flugor.

Det var innan de hade det här moderna bekämningsmedlet, liksom de har nu det här … Sedan blev det de här vanliga flugfångarna, det här man fäste i taket och drog så, som var något sådant klister på, så då de satte sig på det där så fastnade de. Men det blev sedan det, det var modernare det. Det där var innan dess det. Sedan därefter har det här flu- … då hängde det sådana i varje gård, om du kom ut i en lagård hängde det ju flugfångare där. Ja det gjorde det. Ett som ett kletigt papper som hängde så där, och det fanns sådana att köpa.

Men nu är det ju närapå så att man kan närapå börja snart tänka om man hade fått se en loppa en gång till, för det är många år sedan man har då sett någon, och inte känt ingen heller, men det är ju ingenting att längta efter att man ska känna dem inte, för det är långt ifrån trevligt. För de är … de biter vasst fast de är små.

Och kvinnorna de var väldigt knepiga med att ta lopporna … lössen vet inte jag om de kunde. Nej då. De drog … de … de … Det har jag sett, kvinnorna har tagit loppor. Ja, de satte en ullsocka de, drog bak på armen, en riktig … sådana … de hade långsockor då kvinnorna, ullsockor. Och sedan stack de den där upp under kjolen på det viset, där de kände att loppan var. Det där är faktum det. Och sedan då de tog in … tog ned det där sedan förstår du, så fick de tag i loppan där, den var inne i den där ullsockan den. Förstår du. Men då gällde det att ta den och förstår du, så så, och ta den mellan tumnaglarna så, och klämma den så man kände att den knäppte, tills den blev i två delar. För klämde du den så fick du vara hur stark du ville, så då du tog isär tummarna så spratt den och for d- … och försvann.

Uppdaterad 09 juni 2020