• Huvudmeny

Ore

I skolan

Transkription

– SkoLdajer¹ wa lônger², frå kLucka niä på môrgunen te kLucka fyra på ättermiddan. Mathôllninje ä wa jett kvarter mjöLk å jeno brökaka, i bästa fall jena smörgås. An enda jymnastitjen sum kam ifråga ä wa te slôss bylagom imilla för ä wart … wa int minder än fyra byär ti summo skoLa. Ä wa Syderbuder, Nôderbuder, Sunnahe å jen deL frå Östanvik. IbLann kund ä bLi r- … bLi rätt sô hårder drabbninger mä både näsbLod å dä jena mä dä ara.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
² Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.

Översättning

– Skoldagarna var långa, från klockan nio på morgonen till klockan fyra på eftermiddagen. Mathållningen var en flaska mjölk och en kaka bröd, i bästa fall en smörgås. Den enda gymnastik som kom ifråga det var att slåss bylagen emellan för det blev … var inte mindre än fyra byar i samma skola. Det var Sörboda, Norrboda, Sunnanhed och en del från Östanvik. Ibland kunde det bli r- … rätt så hårda drabbningar med både näsblod och det ena med det andra.

Uppdaterad 09 juni 2020