• Huvudmeny

Mora

Brödbakning

Transkription

– Jän i byn, e aver åldär bLanda¹ no jest, då e aver båkå, åjti tunnbrör, då e aver båkå(ð)² jän elld, nå ä?
– Nä, int ana eld um ä wa bullbrör, då måstär bruked (djärå ä). Då dzord … elld såjrbullan. O dzord såm jen såjrdeg fösst så fick stå no- … nogä dågo. Å sä bLanded o åjti eda uti, odär dejän.
– Jen … jen tunnbrösdeg då, ur dzord er … dzord er an då?
– Jo, e wa tä kok jen ketel pärån e, dajen fyre eld två. Jen, å sä jen upå dajen. Å sä drog dem eda (då) dem wa kålldär.
– Å mäLed är…
– MäLed är. I a je gåmåL kwenn jän nidär, je trajkwenn, Läså dem a att ema. Män senä a dem bruka tjöttkwenne. Å sä wa ä tä bLand åjti rumjöL å Litä kwånnmjöL. Ä beror upå ur man will a, å trorå, gnukå ijop ä.
– Du … Trored du ijop … mjöL å dömda pärone?
– Ja.
– Skulld man ålld å trorå e Lendz eld?
– Jaa, allts- … dejen skulld wa slet å fin. Då wart e bettär. Då sprack ent ä upå bakuborde.
– Wa ä nån wiss sårt åv pärån man sulld båkå åv eld dzick ä båkå åv wenn såm ällst?
– Näädå, er dzick full … Fast isä … isä e amm att nu senär dem a … dem e braär og. Män man få int a nogä fe … så e fe wåtär int. Då bLi ä så degut å mjöLut så. Isä wanli.
– Ja, då go-nt ä tä kä … kaväl åjt…
– Ä gor int so bra si du. Å ska man a my … mytsy mjöL åjti så bLir ä så tårrt upå nå wis så.
– Då er bäkäd då, då wa ä jen så sto å trored å sä … wenn dzord näs- … wenn wa nästa stig i…
– Emne, emmenkalln å sä bakukalln, trorärn å emmenkalln å bakukalln.
– Jaha, emmenkalln, ur långt … wenn fick an dzärå då?
– Fössta deLn åv kakun undzefär, å sä an så bäkäd åjt så tog an wi edadan. Upå e wisä dzick ä mer fortär eld um jen edd sku dzärå eda sumu.
– Wenn wa swåresst åv eda då?
– Senesta, åjtbaknindze.
– (Dar)ettär åjtbaknindze då skulld ä ine ugnen å…
– Sä skulld ä ine ugn … rull dem upå jen kaväL, ine ugnen, rull åjt dem da sä, å sä bar ä add gredda nåssånär å je (sajr) wend on, å wa dan Litä tiL, så åjt min o(n).
– Ä wa föll wäldut wiktit te a rett werme i dåda ugn…?
– Jaa, e wa noga ä … skulld wermas upp i god tid upå morgån. Frida bruked upp son fyr å fäm å byrå jelda. Byrdum å båkå då o va siu.
– Ja, i wet då, Mari-faster o willd åldär a nån wir ni Endzär fe att o skulld … An wa fe frodwexadn … wir dan. Ä wa ingga riktiga…
– Ja, nug kan ed ennda. Å sä ska ä då int wa gråwiðn int, utan ä ska wa tållwiðn. Gråwiðn spritt.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
² Specialtecknet ð står för samma ljud som i engelskans this.

Översättning

– Här i byn, ni har aldrig blandat någon jäst, när ni har bakat, i tunnbröd, när ni har bakat här heller.
– Nej, inte annat än om det var bullbröd, då moster brukade (göra det) Då gjorde … eller surbulle. Hon gjorde som en surdeg först som fick stå nå- … några dagar. Och sedan blandade hon i det där uti, andra degen.
– En  … en tunnbrödsdeg då, hur gjorde ni … gjorde ni den då?
– Jo, det fick man koka en kittel potatis det, dagen före eller två. En, och sedan en på dagen. Och sedan drog de det där (då) de var kalla.
– Och malde det …
– Malde det. Jag har en gammal kvarn här nere, en träkvarn, liksom de har haft hemma. Men senare har de använt köttkvarnen. Och sedan var det att blanda i rågmjöl och lite kornmjöl. Det beror på hur man vill ha, och knåda, gnugga ihop det.
– Du … Knådade du ihop … mjöl och de där potatisarna?
– Ja.
– Skulle man hålla på att knåda det länge eller?
– Ja, allts- … degen skulle vara slät och fin. Då blev det bättre. Då sprack det inte på bakbordet.
– Var det någon viss sort av potatis man skulle baka av eller gick det att baka av vad som helst?
– Nejdå, det gick väl … Fast dessa … dessa vi har haft nu senare de har … de är bra också. Men man får inte ha några för … som är för vattniga inte. Då blir det så degigt och mjöligt så. Dessa vanliga.
– Ja då går det inte att ka … kavla ut …
– Det går inte så bra ser du. Och ska man ha my … mycket mjöl i så blir det så torrt på något vis.
– Då ni bakade då, då var det en en som stod och knådade och sedan … vad gjorde näs- … vad var nästa steg i …
– Ämnet, ämneskarlen och sedan bakkarlen, knådaren och ämneskarlen och bakkarlen.
– Jaha, ämneskarlen, hur långt … vad fick han göra då?
– Första delen av kakan ungefär, och sedan han som bakade ut så tog han vid det där. På det viset gick det mer fortare än om en skulle ha gjort det där samma.
– Vad var svårast av detta då?
– Det sista, utbakningen.
– (Där) efter utbakningen då skulle det in i ugnen och …
– Sen skulle det in i ugn … rulla dem på en kavel, in i ugnen, rulla ut dem där sedan, och sedan bara det hade gräddat någotsånär på en sida, vända den, och vara där lite till, så ut med den.
– Det var väl väldigt viktigt att ha rätt värme i den där ugnen?
– Ja, det var noga det … skulle värmas upp i god tid på morgonen. Frida brukade stiga upp så där fyra och fem och börja elda. Började att baka då klockan var sju.
– Ja, jag vet då, Maria faster hon ville aldrig ha någon ved nerifrån Änget för att hon skulle … Den var för frodväxt … ved där. Det var inga riktiga …
– Ja, nog kan det hända. Och sedan ska det då inte vara granveden inte, utan det ska vara tallveden. Granveden sprätter.

Uppdaterad 09 juni 2020