• Huvudmeny

Mockfjärd

Kötthushållning

Transkription

– Rökte de något kött?
– Jaa, en de- … ä va fôll¹ nôn enda såm rökte. (---) allehop sôm tittj ôm tôkke häll. [nej] Näij. Ja, ha âllri² tôLâ³ int. [nähä] Näij. Män ä va sô rô mä hä å, sô dôm feck fôll rötjâ dän sôm villa då å dôm ara sô läta fôll bLi.
– Ja, hur gick det till?
– Jo dôm … dôm … dôm jord en e:l då … ô en del … en del sô … sô hadd en-… enrisbuskâr å tändâ ti. Då vet du ä to ti rötja. [mja] Å sô sätt dôm(-et) in där … rötjän ô vârmän då.
– Men de torkade väl kött?
– Jaara. Dôm kund lägg ä ôppi tatjä då liksôm fårtjöttä sô … sô la dôm ä ôppi tatjô på … på spett dan ô tôrkâ. [mm] Jaa.
– I härbret?
– Näaij … ful feck dôm lôv tôrkâ e innâ. Int tôrkâ-n nônting ti hârbrä int. [näij] Nääj.
– Men sedan?
– Va?
– Men sedan, fövarade de det i …
– Ja, dôm … dôm kund fôll bär dit då … ôm dôm ha tôrkâ sô mytji sô ä va nôn tä bär nônstans. [jaa] Jaa, ânnâs du vet, dôm feck hushålla mä dä där ôm ä skull räcka sä sô längi. [jaa, just ja] Dä jeck int an tä dra på hur sôm hälst int.

¹ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
² Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.
³ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

– Rökte de något kött?
– Ja, en de- … det var väl nån enda som rökte. (Det var (väl) inte) alla som tyckte om sådant heller. [nej] Nej. Jag har aldrig tålt inte. [nähä] Nej. Men det var så det med det också, så de fick väl röka den som ville då och de andra de lät väl bli.
– Ja, hur gick det till?
– Jo de … de … de gjorde en eld då … och en del … en del de … de hade en- … enrisbuskar och tände på. Då vet du det började ryka. [mja] Och så satte de in det där … röken och värmen då.
– Men de torkade väl kött?
– Jadå. De kunde lägga det uppe i taket då liksom fårköttet så … så lade de det uppe i taket på … på spett där och torkade. [mm] Jaa.
– I härbret?
– Nej, nog fick de lov att torka det inne. Inte torkade man någonting i härbret inte. [nej] Nej.
– Men sedan?
– Va?
– Men sedan, förvarade de det i …
– Ja, de … de kunde väl bära dit då … om de hade torkat så mycket så det var något att bära någonstans. [jaa] Jaa, annars du vet, så fick de hushålla med det där om det skulle räcka så länge. [jaa, just ja] Det gick inte an att dra på hur som helst inte.

Uppdaterad 09 juni 2020