• Huvudmeny

Leksand

Gätning

Transkription

– Skâ¹ du tâL² om ôr³ o spelltô?
– Ja, ti Bjus, nôr o indrâ bjusfôLtjô. Jaa, o bLåst opp ornô o då si nôr o a löst ut å … å skull spela för kunär å ä å … å så sjöng o rästn sän nôr int o ôrkâ bLåsa, va drykt ä. Å bjusfôLtjô dan dôm va utô på slôning å … å add fôll lejfôLk å. Å dômda lejfôltjô villâ fôll ör på musik däm å då si. Ä let så fint. Å ä kan jä fôstå nô … tänk ôr ô skull juda å skvälla bôttikring bârgär
– Aa. Å då stanâ dôm å dåm då
– Jaa. Å ä tyckt int däm som rådd om … ja som lejd dôm tyckt fôll int om ä då presiss dôm då si. [näj] Ja
– Jaa. Var ô fasmor såm va ti … ti Fakksbârg?
– Jadå, dôm va dan bådô män int på samm gång int. [nääj] Jaa, fasmor o … o va dan.
– Skâ du tâL om litô åm ôr dôm jättô då.
– Mja, sjôLvô jätninjä, ja, dôm löst ut dôm å … å föLd dôm tä skoggs å … å dôm åt.
– Ôkkô för tid löst dôm ut då
– Ja, jä vet int, på môrgån, int, va fôll så snart dôm fek yr mjöLtjä då si å dôm fek vâ oppô snart. Å då bytt dôm iop sä då si du, dôm … dôm va två å två som … som jättô då å dôm ara va emma å … å joL … Ä skull jörâs mytji dar, tjôrnâs å ust å âllting. Å så joL ombytô sän då, sô en part fek va emma å … mâ dôn ara va utô
– Om ô va mackut på … bôtti skojôn då
– Ja då … då samLâs dôm på tôkkô … sôvvolâr kâllâ dôm dômda. Å dar visst dôm att dômda dan öLkalar joLd en jell då si du, jâ, å tog nô kvistâr å så nôr ô börd tä å brinna så lad dôm yvir môsa sô rô skull rötja. Å ädda visst kunär. Dôm kam å lad sä dar så snällt så … lågg dar å sôvdô tä dôm vart ungrug. Så jek dôm opp ijän då.

¹ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.
² Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
³ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.

Översättning

– Ska du tala om hur hon spelade
– Ja, i Bjursås, när hon hindrade Bjursåsfolket. Ja, hon blåste upp hornet hon då sen när hon hade löst ut (släppt ut korna på bete) och … och skulle spela för korna och det och … och så sjöng hon resten sen när hon inte orkade blåsa, var drygt det. Och Bjursåsfolket där de var ute på slåtter och … och hade väl lejt folk också. Och det där lejda folket ville väl höra på musik de också då se. Det lät så fint. Och det kan jag förstå när … tänk hur det skulle ljuda och eka runt omkring bergen
– Ja. Och då stannade de av de då
– Ja. Och det tyckte inte de som rådde om … ja som lejde dem tyckte väl inte om det då precis de då de. [nej] Ja
– Ja. Var det farmor som var i Faxberg?
– Jadå, de var där båda men inte på samma gång inte. [nej] Ja, farmor hon … hon var där
– Ska du tala om lite om hur de gätade (vallade) där
– Mja, själva gätningen, ja, de löste ut dem och … och följde dem till skogs och … och de åt.
– Vilken tid löste de ut då
– Ja, jag vet inte, på morgonen, inte, var väl så snart de fick ur mjölken då se och de fick vara uppe tidigt. Och då bytte de ihop sig då ser du, de … de var två och två som … som gätade då och de andra var hemma och … och gjorde … Det skulle göras mycket där, kärnas och ost och allting. Och så gjorde ombyte sen då, så en part fick vara hemma och … medan den andra var ute
– Om det var myggigt på … bort i skogen då?
– Ja då … då samlas de på sådana där … sovholar kallade de dem där. Och där visste de att de där herdekarlarna (vallkullorna) gjorde en eld då ser du, ja, och tog några kvistar och så när det började att brinna så lade de över mossa så det skulle ryka. Å det där visste korna. De kom och lade sig så där så snällt så … låg där och sov tills de blev hungriga. Så gick de upp igen.

Uppdaterad 09 juni 2020