• Huvudmeny

Järna

Älvdans

Transkription

– TômtjôL¹ Ottar?
– TômtjôL Ottar, ja, sôm hadd dän där … Je kåm för … ätt … Jä va atta Tôrpbärjä ô slo … ô dit ätt hö. Ä då skull-n fur ha e hellt sällskap mä kârär² så ä skull (---) nôn väg å si du. Dôm taL ôm ä då … ô då … ä va fyra hästär så. Ô då for dôm hem sjä. Dôm … dôm la sä e stônn ini lâdu inna dôm for hem. Än sjä dro dôm fur å. Å då feck dôm si ätt Jellåna, ä e … ä e å där, ô âllihopa tog på vänd sä å si tebakôr. Ingen sa nônting snarligän, män sjä var ä en gubbä som int va tyst: ”Sir i? Sir i ä nô?” sa han, nônting sånän. ”Såg i ä.” Då såg int dôm ä nô sjä. Ä va äLvdans där ôppä. [nää] Jo, hä va sô finnt. Äda ä e kulla … å en å dôm da taL ôm äda nyligâ för mä, âlltså Kvârnpell Erik, hännes kulla … hanses kulla taL ôm äda ô Östa Hanns ô Lumpän ô … ô Grannås far ô Kvârnpell Erik, dôm dä fyra va ä såm va dit å fick si äda. Ä va sô finnt sa dôm. Om äda ä nô … nô dimmâ sôm dôm sir, tro.
– Jaa, kan vara så.
– Än kân ä vär för slag? Jo, å då höll dôm händôr sånä ôppä, danstä sô sirli ô finnt ätt åna.
– Älvdans.
– Jaa.
– Det var märkvärdigt.
– Jaa va-nt ä?

¹ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud. Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
² Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.

Översättning

– Tomtköl Ottar?
– Tomtköl Ottar, ja, som hade den där … Jag kom för … efter … Jag var bakom Torpberget och slog … och dit efter hö. Och då skulle man väl ha ett helt sällskap med karlar så det skulle (---) någon väg också ser du. De talade om det då … och då … det var fyra hästar så. Och då for de hem sedan. De … de lade sig en stund inne i ladan innan de for hem. Men sedan drog de väl iväg. Och då fick de se efter Jällån, det är … det är en å där, och allihop satte i gång att vända sig och se tillbaka. Ingen sa någonting med detsamma, men sedan var det en gubbe som inte var tyst: ”Ser ni? Ser ni det?” sa han, någonting sådant. ”Såg ni det?” Då såg de det inte längre. Det var älvdans där uppe. [nej] Jo, det var så fint. Det där är en flicka … och en av de där talade om det där nyligen för mig, alltså Kvarnpell Erik, hennes flicka … hans flicka talade om det där och Östan Hans och Lumpen och … och Grannas far och Kvarnpell Erik, de där fyra var det som var dit och fick se det där. Det var så fint sa de. Om det där är någon … någon dimma som de ser, tro.
– Ja, kan vara så.
– Vad kan det vara för slag? Jo, och då höll de händerna uppe så här, dansade så sirligt och fint längs med ån.
– Älvdans.
– Ja.
– Det var märkvärdigt.
– Ja, var det inte?

Uppdaterad 09 juni 2020