• Huvudmeny

Husby

Lakfiske med ryssja

Transkription

–Ja hadd två ryssjur stog sick-sack i åa. [jaha] Å så frös däm nera, (e) va tjôkk¹ is, frös fast. [jaha] Ja kåm int dit på tre vickur. Sen jeck ja dit en sönda å ... å hacka lös de der. [jaha] Å jag hadd inga rå ... ja, n ena. O va lite jupare så ... O va lös inundä isn, någorlunda. Hänna krångLa² ja åpp å feck ur de lakar såm var, å hä va många. Ja kåmmer int ihôg hu många e va. [nähä] Ja tror e var nå sjuttån tjilo. [så?] Men en andra va kvar lika väL å fastfrysin i ... Så e va is i hâLva³ ryssja. [jaha] Å ja rådd ingenting mä na. Jeck ja hem ättä fa min å vi tog ett par stängär å tjörd ner inundä å tänkt vi sku kunn dra åpp an. [jaha] Å hâLka ner ho, å så jeck både is å ryssja av. Åm e var nå lakar i, e vet ja int.

¹ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
² Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
³ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.

Översättning

– Jag hade två ryssjor som stod sicksack i ån. [jaha] Och så frös de nere, det var tjock is, frös fast. [jaha] Jag kom inte dit på tre veckor. Sedan gick jag dit en söndag och … och hackade lös det där. [jaha] Och jag hade ingen rå- …ja, den ena. Den var lite djupare så … Den var lös inunder isen, någorlunda. Den krånglade jag upp och fick ur de lakar som fanns, och det var många. Jag kommer inte ihåg hur många det var. [nehej] Jag tror det var ungefär 17 kilo. [så?] Men den andra var kvar likaväl och fastfrusen i … Så det var is i halva ryssjan. [jaha] Och jag rådde ingenting med den. [Så] gick jag hem efter min far och vi tog ett par stänger och körde ner inunder och tänkte att vi skulle kunna dra upp den. [jaha] Och halkade ner den, och så gick både is och ryssja sönder. Om det var några lakar i, det vet jag inte.

Uppdaterad 09 juni 2020