• Huvudmeny

Hedemora

Tjuvjakt med snara

Transkription

– Han bruka sätt snäru i jâsjgåLan¹ när an skull ta harâ. Alla fall så … en gång då kåm Karl Janssån i Höggbärjä åkandäs ifrån ånan, a vuri ut å handla, å feck höra tåcket liv ä va neri dän ärda jâsjgårn. Å han stana hästn å jeck ut å såg ättä. Då ha insjinjörns hund fassna i än där snära vet du. Å han … ho drog ju åt vet du … dåm dro ju åt ännä så-nt o … älla sätt en knut så-nt o skull stryp sä haran då. Han skull ju va levandes. Män då såt hunn å vråLa i än där. Då vänd an å jeck täbaks … älla åkt täbaks tä FinngåLn. ”Hörrdu Karl” sa-n ”så där ska du inte jöra” sa-n ”för de där hä kan hitt på så så insjinjör Garner ä uta å jagar” sa-n. ”Då åker du dit Karl” sa-n.
– Tog an lös hinda i alla fall han då?
– Jaa, an släfft lös an. Å sedan van sta å taLa åm för-n: ”Sättâr du ut e snärâ i jâsjgårn, då ska du gå sta å dän ä på môrån²” sa an.

¹ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä. Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
² Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.

Översättning

– Han brukade sätta snara i gärdsgårdarna när han skulle ta hare. I alla fall så … en gång då kom Karl Jansson i Huggberget åkandes ifrån ån, hade varit ute och handlat, och fick höra vilket liv det var nere i den där gärdsgården. Och han stannade hästen och gick ut och såg efter. Då har ingenjörens hund fastnat i den där snaran vet du. Och den … den drog ju åt vet du … de drog ju åt den så inte den … eller satt en knut så inte den skulle strypa sig haren då. Den skulle ju vara levande. Men då satt hunden och vrålade i den där. Då vände han och gick tillbaka … eller åkte tillbaka till Finngården. ”Hör du Karl” sa han, ”så där ska du inte göra” sa han, ”för det där det kan råka vara så att ingenjör Garner är ute och jagar” sa han. ”Då åker du dit Karl” sa han.
– Tog han lös hyndan i alla fall han då?
– Ja, han släppte lös den. Och sedan var han iväg och talade om för honom: ”Sätter du ut en snara i gärdsgården, då ska du gå iväg och ta bort den på morgonen” sa han.

Uppdaterad 09 juni 2020