• Huvudmeny

Grangärde

Transkription

– Vet du några andra exempel på hur… hur han var synsk på det där viset, kunde förutspå händelser?
– Nybo-Kalle?
– Ja.
– Näe, inte diräkt ja har nå minne åv nå- ... nåra, men …men att ... De jeck på de ... De va full vanli, dåm sku- ... alla skulle ju te Nybo-Kalle ôm¹ dôm mista nånting så där å staL² nånting, då skull dôm te Nybo-Kalle å höra ôˊmm de där. Å då skull dôm no jussåm ha nån sak mä‑ssäj såm hadd nånting ifrån (de) ställe (---) beröring me de där, då så, så då skull han kunn taLa åm var de fanns.
– Jaha. Hade han inte någon förutsägelse om bebyggelsen i Grängesberg, sa du också?
– Jaå, de va min far såm sjussa-n, för dôm hadd ju ... Dôm sjussa ôpp han te Grängesbärj, hadd liksåm nå mottagning där ôppa. Å då når dôm for hem då, å kåm ner här i ... ne mot, på Vasen såm vi säjer, då ligger ju Björkås på höger sida där, å då peka an me handa så där, si du. ”Du (Kaf) Kalle” sa-n, hännä ska du få se”, sa an, att ”hännä kåmmer de te bi en stad på de … hela de om- … på … hännä på den här (---)” sa an. Å då fanns de inte mer än två, tre gårdar på Björkås. [jaså] På nittitaLet (tror ja de va).
– Och när började bebyggelsen där då, sedan?
– Ja, den börja nog imillan nittånhundrafämtån å tjugu.

¹ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
² Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

– Vet du några andra exempel på hur… hur han var synsk på det där viset, kunde förutspå händelser?
– Nybo-Kalle?
– Ja.
– Nej, inte direkt (att) jag har något minne av nå- … några, men … men att … Det gick på det … Det var väl vanligt att de sku- … alla skulle ju till Nybo-Kalle om de miste någonting sådär och stal någonting, då skulle de till Nybo-Kalle och höra efter det där. Och då skulle de nog just som ha någon sak med sig, som hade någonting ifrån det stället, (---) beröring med det där, då så, så då skulle han kunna tala om var det fanns.
– Jaha. Hade han inte någon förutsägelse om bebyggelsen i Grängesberg, sa du också?
– Ja, det var min far som skjutsade honom, för de hade ju … De skjutsade upp honom till Grängesberg, hade liksom någon mottagning där uppe. Och då när de for hem då och kom ner här i … ner mot, på Vasen som vi säger, då ligger ju Björkås på höger sida där, och då pekade han med handen så där, ser du. ”Du (Kaf) Kalle” sa han, ”här ska du få se” sa han, att ”här kommer det att bli en stad på det … hela det om- … på … här på den här (---)” sa han. Och då fanns det inte mer än två, tre gårdar på Björkås. [jaså] På nittiotalet (tror jag att det var).
– Och när började bebyggelsen där då, sedan?
– Ja, den började nog mellan 1915 och 1920.

Uppdaterad 09 juni 2020