• Huvudmeny

Gagnef

I fädboden

Transkription

– Män du vet mâ¹ vi va i buan, hä va roLi² må ni tro. Då ä du säker på att … att ä va mytji pôjkâr³ å tockô mâ ä va lördasskväln, förstår du, sô då kôm däm från MôckfjäL å … å då kLâbbâ vi å dansâ å hadd svänskskonan å dansâ. Kansje ni ha âldri sitt ett par sånä?
– Nej.
– Män du ha fôll hört?
– Tala …
– Jo, hä va skor sôm va sömâ tå nävär sôm däm dro hop sän. Å … å så sô … lite längär bårt då spikâ däm däm sô däm då la ti särskilda spikâr å kLackjärâr å … å tåjärâr. Å då förstår du kôm däm där frå MôckfjäL. Då hör vi däm där på långt håll. An hittâ Axôl Sandin dän där å däm där, en hel hög. Då kôm däm dit då. Å så va däm i buân. Då va e stor stuggu ôppi buân sôm hittâ Örns. Där va däm å dansâ. Ânnas va däm fôll vâr sôm hälst, män diddä stuggu va sô vida stor. Då vet du hur ân far … Ä va sô vidant mâ Vätjärlinnan. Kansje du vet vâr dä ä nå? Där va trätti stugur då. Män nu, ja’nt vâr dit på ett tag förbi sen Per å ja … Då så tjöpt vi di här Grönvald vi sôm vi hade sjôLv.

¹ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.
² Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
³ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.

Översättning

– Men du vet när vi var i fäboden, det var roligt må ni tro. Då är du säker på att … att det var mycket pojkar och dylikt när det var lördagskvällen, förstår du, så då kom de från Mockfjärd och … och då klabbade vi och dansade och hade svenskskorna och dansade. Kanske ni aldrig har sett ett par sådana?
– Nej.
– Men du har väl hört?
– Tala …
– Jo, det var skor som var sydda av näver som de drog ihop sedan. Och … och så så … för lite längre sedan då spikade de dem så de då lade i särskilda spikar och klackjärn och … och tåjärn. Och då förstår du kom de där från Mockfjärd. Då hör vi dem där på långt håll. Han hette Axel Sandin den där och de där, en hel hög. Då kom de dit då. Och så var de i fäboden. Då var det en stor stuga uppe i fäboden som hette Örns. Där var de och dansade. Annars så var de väl var som helst men den där stugan var så väldigt stor. Då vet du hur man far … Det var så väldigt med Västtjärnlindan. Kanske du vet var det är någonstans? Där var trettio stugor då. Men nu, jag har inte varit dit förbi på ett tag sen Per och jag … Då så köpte vi den här Grönvald vi som vi hade själva.

Uppdaterad 09 juni 2020