• Huvudmeny

By

Dialektskillnader med mera

Transkription

– Vi talade om att det var skillnad på språket i norra delen och … och [jaa] södra delen. Hur märks den skillnaden då?
– Jaa, de ä såm ja sa då, att de ä skattu å gattu å de e Fåll- … F- (---) säjer dåm åppi Fålltjörna. [jaha] Å tågge å. Tågge ä kårtare liksåm, kårtare. [jaha] Å i By, där drar dåm ut mera.
– Jaha. Som till exempel?
– Jaa, si, tage säjer dåm ju; dä ä förstås taget. [jaa] Nä, då Fålltjörna, då säjer dåm tågge. Länger åpp, [jaha] åvanför Fårs. [jaha] Bonnarve å s- … Nick- … va de heter för lag.
– Jaha. Har det varit mycket spannmålsodling här också?
– Jaa.
– Vete?
– Jaa. [jaha] Havra å vete å ... Å korn har-nte vare så mycke här, inte. De har bL¹ive mer nu. [jaså] Jaa. De har vare de mästa … jaa, de har vare vallar – hö, vill säja – å råg å vete.
– Var det mycket veteodling?
– Ja, de va väl mycke, de var e förr etter gammôLt², så var e ju mera råg. Vete, de har ju mera tage överhanden nu, på senare tidn.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
² Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.

Översättning

– Vi talade om att det var skillnad på språket i norra delen och … och [ja] södra delen. Hur märks den skillnaden då?
– Ja, det är som jag sa då, att det är ”skattu” (skata) och ”gattu” (gata) och det är Fol- … F- (---) säger de uppe i Folkärna. [jaha] Och ”tågge” (taget el. ev. tåget ’repet’) också. ”Tågge” är kortare liksom, kortare. [jaha] Och i By, där drar de ut mera.
– Jaha. Som till exempel?
– Ja, se, ”tage” säger de ju; det är förstås taget. [ja] Nej, då Folkärna, då säger de ”tågge”. Längre upp, [jaha] ovanför Fors. [jaha] Bondarvet och s- … Nick- (ev. åsyftas Nickarvet) …, vad det heter för något.
– Jaha. Har det varit mycket spannmålsodling här också?
– Ja.
– Vete?
– Ja. [jaha] Havre och vete och … Och korn har inte varit så mycket här, inte. Det har blivit mer nu. [jaså] Ja. Det har varit det mesta … ja, det har varit vallar – hö, vill säga – och råg och vete.
– Var det mycket veteodling?
– Ja, det var väl mycket. Det var det förr i äldre tid, så var det ju mera råg. Vete, det har ju mer tagit överhanden nu, på senare tid.

Uppdaterad 09 juni 2020