• Huvudmeny

Boda

Jul och julgran

Transkription

– Okâ¹ joL² i på juLä då?
– Int ä va-nt nå så särsjilt då, int var ô³ nå tokô fästâr som ä nu mâ juLä ä int. Ä va fôll som vanli. Vi joLom iårning … ä va då … ân skull ju ta juLgran natulitvis å så skull mân sätt opp juLtjärvôn, ä skull-n ju järå.
– Var ô nån i ani spårå ä
– Aa, ä sparrd vi jämt, si du, juLtjärvâr, inna vi tröskô hagrô. [jaa] Ja, ân skull ju sätås opp då å, å se:n skull ä ju järås iårning.
– Vâr … vâr sätt du opp tjärvôn någôst då?
– Utô ti e gran utå gåLem. [jaha] Ja, joL vi. Å så add vi e fogôLhus mâ fönstrôr ti som vi brukô häv säd ti då som däm … hä å såt framma tjökksfönstrô. [mm] Ja. Å se:n skull ä ju järås iårning e gran innô å. Då add vi bar en träfot, e … e träkåss som vi vo ti båkåstugu å sätt fast då. Så skull granä in å.
– O tårkô väl då?
– Ja, på en gång nästan. [jaa] Jaha. Män int … fånns int nå tokô finässôr som nu int. [nääj] Nä.
– Va … häll okâ add i oppi granä då.
– Ja, ä va tafsôr å tjäxôr å, som däm sadô. Ä va tokô. pappiskaramällôr då, si du. Å så var ô … vett je okâ däm kâll dôsô … ä kâllô vi tjäx vi. Ä va som nå toki sôkôrmassa som däm.
– Jaha, tokô håLô.
– Aa visst, âllô möjligô figurâr mâ … ja, ä va änglâr å … å vet okâ ä va âllt på dämda se:n då, va … män annas var ô âllô möjligô fasonâr på di. Så add vi fôll äpLôr å pepårkâkur å toki där. Se:n add vi som nå gLâsfogLâr. Å je minns je fek en tokin en. Je skull få en juLkLapp då, då nä je a väri ti smiån då nå je va litin å dräji pustn då, så då skull je få en juLkLapp når far a väri tä Rättvik å salt björâr då. Å då … då kåm ôn å då fek je en tâlgoxô utå gLâs minns je di så väL kâr. Je add då dända kvâr länjô, länjô, si du, män je vet int vâr ân to väjôn, om ân gek sönd äll ôr ä va.
– Tä a ti granä då?
– Jaa. [jaha] Visst si du.
– Hade ni inte ljus då?
– Joodå. [jaa] Aa riktigô jusôr mâ … å så var ô … ä va e … vridi utå en tråd å så var ô en … en krok längôr nôd. Dar skull du häng e äpLô. Så då såt jusô rätt opp, si du, föll int kull utan … [jaha] Nä utan ä … hängd ä e äpLô uti dända krotjôn då stod jusståkin rätt opp. [jaa] Ja.

¹ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.
² Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
³ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.

Översättning

– Vad gjorde ni på julen då?
– Inte att det var något så särskilt då, inte var det några sådana fester som det är nu under julen inte. Det var väl som vanligt. Vi gjorde i ordning … det var då … man skulle ju ta julgran naturligtvis och så skulle man sätta upp julkärven, det skulle man ju göra.
– Var det någon som ni hade sparat det?
– Ja, det sparade vi jämt, ser du, julkärvar, innan vi tröskade havre. [jaa] Ja, den skulle ju sättas upp då, och sedan skulle det ju göras i ordning …
– Var … var satte du opp kärven någonstans då?
– Ute i en gran ute på gården. [jaha] Ja, det gjorde vi. Och så hade vi ett fågelhus med fönster i som vi brukade lägga säd i då som dem … det satt också framför köksfönstret. [mm] Ja. Och sedan skulle det ju göras i ordning en gran inne också. Då hade vi bara en träfot, ett … ett träkors som vi var i bagarstugan och satte fast då. Så skulle granen in också.
– Den torkade väl då?
– Ja, på en gång nästan. [jaa.] Jaha. Men inte … fanns inte några sådana finesser som nu inte. [nej] Nej
– Vad … eller vad hade ni i granen då
– Ja, det var tafs och kex också, som de sade. Det var sådana där papperskarameller då, ser du. Och så var det … inte vet jag vad de kallar de här … det kallade vi kex vi. Det var som någon sån där sockermassa som de …
– Jaha, sådana där hårda?
– Ja visst, alla möjliga figurer med … ja, det var änglar och … och vet vad det var allt på de där sedan då, var … men annars var det alla möjliga fasoner på det. Så hade vi väl äpplen och pepparkakor och sådant där. Sen hade vi som några glasfåglar. Och jag minns att jag fick en sådan där en. Jag skulle få en julklapp då, då när jag hade varit i smedjan då när jag var liten och dragit blåsbälgen då, så då skulle jag få en julklapp när far hade varit till Rättvik och sålt björnar (smidda järnkrokar) då. Och då … då kom han och då fick jag en talgoxe utav glas minns jag så väl minsann. Jag hade då den där kvar länge, länge, ser du, men jag vet inte var den tog vägen, om den gick sönder eller hur det var
– Till att ha i granen då?
– Jaa. [jaha] Visst ser du.
– Hade ni inte ljus då
– Joodå. [ja] Ja, riktiga ljus med … och så var det … det var en … vridet utav en tråd och så var det en … en krok längre ned. Där skulle man hänga ett äpple. Så då satt ljuset rätt upp, ser du, föll inte ikull utan … [jaha] Nej utan det … hängde det ett äpple i den där kroken, då stod ljusstaken rätt upp. [ja] Ja.

Uppdaterad 09 juni 2020