• Huvudmeny

Bjursås

Berättelse om en råttfälla

Transkription

– Jag som tyckte jag såg en råttfälla häromdagen
– Ja, Ja, hä har ja.
– Ä den gammaL¹ den där
– Ja dän ä … dän ä fôll² över hundra år. Ho ä kåmmin ifrån … ifrån min farfars gåL. Där är … där ä de där råttfälla joLd
– Ja, hur använder man den då
– Jo, ja … ja sätter dän över e … en vâtthink³. Sôm du sir nu så är ä e par fâlluckur hännä [ja] sôm går emot [ja] (---). Nu har ja bete i den en ändn å ställer så att dôm skä kåmma ifrån ander ändn, män ä … ä jör däsamma vâr dôm går ifrån för ändâ. Nu när … nu när rôtton dôm kåmmer å går in å skä på bete, när dåm går över de här luckon så då … då sitter dôm på en axel sô dôm vitter ôpp å rô- … rôtta faller ner. Då skä-n ha vâttn i hinkn sô dôm faller ner å drunkner. [ha] Ho ä riktit prask- … praktisk de där fälla. Ja ha använda de där i många år när ä hitter på å kåm nå rôttur. Å ja har täjji stora partin mä rôttur i na samtidit. Män dä högst- … dä högsta jag har fått på natta en gång, män dä ä bra många år sen hä, å då fek je fjorto på natta en gång [de va väldit] i vâtthinken. Å … å för ett år äll två sen så då satt jag an uti lâu sen. Ä va strakt ättär sen dôm ha hävvi in säa i lâdu dôm sôm … i lâu dôm sôm nu arränderer egendomen å mä. Då fek ja si att dä börja på å bi rôttut där sô ja … sô ja tog å… å sätt dit de där fälla då mä … på en hink då mä vâttn i å … lite vâttn i å … Å på môron när ja va dit å såg ättär hur ä ha gått då, sô då var ä tôLv i hinken då. Å så sännä vart dä så där en fäm säx nån natt då. Män så vart dä slut sännä.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
² Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
³ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.

Översättning

– Jag som tyckte jag såg en råttfälla häromdagen.
– Ja. Ja, det har jag.
– Är den gammal den där
– Ja den är … den är väl över hundra år. Den är kommen ifrån … ifrån min farfars gård. Där är … där är den där råttfällan gjord
– Ja, hur använder man den då?
– Jo, jag … jag sätter den över en … en vattenhink. Som du ser nu så är det ett par falluckor här [ja] som går emot [ja] (---). Nu har jag bete i den ena änden och ställer så att de ska komma ifrån andra änden, men det … det gör detsamma vilken ände de går ifrån. Nu när … nu när råttorna de kommer och går in och ska (ge sig) på betet, när de går över de här luckorna så då … då sitter de (dvs. luckorna) på en axel så att de vippar upp och rå-… råttan faller ner. Då ska man ha vatten i hinken så de faller ner och drunknar. [ha] Den är riktigt prask-… praktisk den där fällan. Jag har använt den där i många år när det hittar på att komma några råttor. Och jag har tagit stora partier med råttor i den samtidigt. Men det högst-… det högsta jag har fått på natten en gång, men det är bra många år sedan det, och då fick jag fjorton på natten en gång [det var väldigt] i vattenhinken. Och … och för ett år eller två sedan så då satte jag den ute i ladan sedan. Det var strax efter att de har hävt in säden i ladan de som … i ladan de som nu arrenderar egendomen av mig. Då fick jag se att det började på att bli fullt av råttor där så jag … så jag tog och … och satte dit den där fällan då med … på en hink då med vatten i och … lite vatten i och … Och på morgonen när jag var dit och såg efter hur det hade gått då, så då var det tolv i hinken då. Och så sedan blev det så där en fem sex någon natt då. Men så blev det slut sedan.

Uppdaterad 09 juni 2020