• Huvudmeny

Ål

Humleberedning

Transkription

– Å sänn skull ä va humLa¹ å då si.
– Jaså. [jaa] Hur gick det till?
– Ja vi hadd hummeLgåLär för [jaså] å pLocka av än där hummeLn då nä-n vart färdig. Vi hadd hummeLgåL i fäboân². Vi hadd då på två ställär där, män ä-nt ä bårta alltihop nu. Män humLa har ja nog kvâr hemma i Tjiln. [jaha] Å då skull vi koka ân där. Ä va små tuppur vi skull pLåcka [jaa, jaa] utav dåm där hummeLresnon då. Å så tôrkâ³ vi däm i sållär för att vi kund int … Vi pLåcka då så att ä vart barô tuppon, int nô bLanär mä då int, å tôrkâ dôm där då, röLâ dôm å tôrkâ dôm … lufttôrkas dä då. [jaha, just ja] A, å sô kund en spara ä då sô en kund häva in i en pôsa å hä lät ä stå i … i en kôrg häll nônting, sjäppa vi kâllâ ä sôm vi brukâ ha humLa i. Å sô skull ä vâ litä då mes- … mesk ôm ä skull bi nôn smak på dricka si. [jaha] HummeLn skull kokas å då. [jaså] Ja å häväs på di dä … på mäsktena å … å sô. Då vart ju hummeln ättär då, han å då. Ânnôst bLândâ ân i hummeln i drecka då å så feck ôn lôv tä sila ôm âlltihop då. [jaa] Jaha. Män nä vi kokâ dän där hummellajän å håv på … på mäsktena så vart ä ättôr där då si.

¹ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.
² Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.
³ Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.

Översättning

– Och sedan skulle det vara humle också då se.
– Jasså, jaa. Hur gick det till?
– Ja vi hade humlegårdar förr [jaså] och plockade av den där humlen då när den blev färdig. Vi hade humlegård i fäboden. Vi hade då på två ställen där, men du må tro att det är borta alltihop nu. Men humle har jag nog kvar hemma i Kilen. [jaha] Å då skulle vi koka den där. Det var små tuppor (fruktställningar) vi skulle plocka [jaa, jaa] utav de där hummelrankorna då. Och så torkade vi dem i såll för att vi kunde inte … Vi plockade då så att det bara blev tupporna, inte några blad med då inte, å torkade de där då, rörde dem och torkade dem … lufttorkades det då. [jaha, just ja] Ja, och så kunde man spara det då så att man kunde lägga in i en påse och låta det stå i … i en korg eller någonting, skäppa som vi kallade det som vi brukade ha humle i. Och så skulle det vara lite då mäs- … mäsk om det skulle bli någon smak på drickan se. [jaha] Humlen skulle kokas också då. [jaså]
– Ja och hävas på den där … på mäsktinan och … och så. Då blev ju humlen kvar då, den också då. Annars blandade man i humlen i drickan då och så fick man lov att sila om alltihop då. [jaa] Jaha. Men när vi kokade den där humlelagen och hävde på … på mäsktinan så blev det kvar där då se.

Uppdaterad 09 juni 2020