• Huvudmeny

Lappland

Observera att litteraturen på dessa listor är uppdelad på landskap, inte län. Nedan finns alltså litteratur om dialekten i delar av Västerbottens och Norrbottens län.

I Norrländsk uppslagsbok behandlas de svenska dialekterna i Lappland under uppslagsordet Lappland.

Centrala eller översiktliga arbeten

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1955: Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. En morfo-fonologisk studie. Uppsala.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1950-1962: Det svenska Vilhelminamålet. Språkgeografiska studier över ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter. Diss. Uppsala.

Eriksson, Ulrik, 1971-1973: Åselesvenska. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Lund.

Hansson, Åke, 1995: Nordnorrländsk dialektatlas. Umeå.

Larsson, Gustaf & Larsson, Seved, 1991: Dokumenterat... Vilhelmina. Innehåller bl.a. Gustaf Larsson, c:a 1400 ord på Vilhelminadialekt, illustrationer från Lövliden samt ett par dikter av Seved Larsson. Vilhelmina.

Larsson, Seth, 1927: Folkmålet i Västerbottens län. I: Västerbotten 1927. Umeå.

Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Umeå, 1982.

Norrländsk uppslagsbok bd 3. Umeå, 1995. S. 319-320 (Norrland).

Wennstedt, Ola, 2005: Senna tala ve… I: Västerbotten ; 2005:1. Umeå, 2005.

Wallström, Sigvard, 1943: Studier i övre Norrlands språkgeografi med utgångspunkt från Arjeplogmålet. Diss. Uppsala.

Öström, Jerker, 1968: Folkmål i övre Norrland. Text och kommentar. Umeå.

Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. 1954, Umeå. 

Ordböcker och ordlistor

Algotsson, Stig V., 2009: Ord på upphällningen: mer än 1000 dialektord från Lyckselebygden: många serverade med korta berättelser, på rikssvenska. Rönninge.

Borglund, Börje & Rådström, Göte, 1997: Åsele-målet. Dä lönse int å präta fint. Åsele.

Bönn, beg, bös. ”Gam-ola”. Gamla ord och uttryck från lyckseledialekten. Lycksele, 1980.

Fors, Harald, 1984: Ordbok över Öre-Långselemålet. En svensk dialekt i södra Lappland. (Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Serie A Dialekter, Nr 5.) Umeå.

Fors, Harald, 1985: Register till Ordbok över Öre-Långselemålet. En svensk dialekt i södra Lappland. Umeå.

Henriksson, Anna, 2001: Höglandsmålä. Högland.

Kraddselesisk ordlista. Kraddsele, 1994.

Lindfors, Beda, 1994: Ordbok över Arjepluogsmålet. En dialekt i Lapplands inland. Arjeplog.

Lundström, Ester, 1986: Västerbottniska gamla ord och uttryck som talades inom Stensele, Sorsele och Lycksele socknar. Storuman.

Näslund, Mandor, 2009: Ordbok över Malåmålet A-L, M-Ö. Luleå. 

Uppdaterad 04 april 2014