• Huvudmeny

Jämtland

Översiktlig information om dialekterna i Jämtland finns i Svensk uppslagsbok, Nationalencyklopedin och Norrländsk uppslagsbok. Under uppslagsordet Jämtland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt. 

Centrala eller översiktliga arbeten

Dalen, Arnold, 2005: Jamskan – norsk, svensk eller midtnordisk? I: Grenser og grannelag i Nordens historie: 2005.

Geijer, Herman, 1924: Jämtlands folkmål. I: Sverige 6. Utgiven av O. Sjögren.

Jessen, Edvin, 1872: Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland. Christiania.

Ohlson, Ragnar, 1973: En bok om jämtskan. Med ordlista, grammatik och läsövningar. Östersund.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Andersson, Olof, 1984: 3000 jämtlänska ord med svensk översättning. Skriven av Olof Andersson, Norderåsen, omkring sekelskiftet. Studieförbundet Vuxenskolan (Östersund).

Edlund, Gösta, Johansson, Petter & Andersson, Einar, 2001: Klövsjöord.

Eriksson, Ingvar, 2000: FöLingjamska. Jämt-svenskt lexikon. Innehåller ca 3700 ord på FöLingjamska samt några uppgifter om jämtländsk grammatik. 2:a uppl. Stockholm.

Forsåker, Anna-Lena, 1999: Åremålet. Upptecknat 1986-1996. Jämtska-svenska, svenska-jämtska. Åre sockens hembygdsförening. Åre.

Ordlista öfwer Jemtskan och dess bemerkelse på Swänska inrättad Åhr 1729 af Erich Sundberg Anderson. Af trycket utgiven genom Johan Nordlander. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1906. Uppsala.

Oscarsson, Bo, 2002: Ordlista över 1700-talsjamskan. 8 272 uppslagsord. Med kommentarer av Tor Erik Jenstad och Arnold Dalen. Östersund.

Oscarsson, Bo, 2007: Orlboka. Ordbok över jamskan. Oppflidd 2007. 3:e omarb. uppl. Östersund.

Staffansson, Ingvar, 2000: Jamsk-svensk olliste (Bærsmaule). Skreven ta'n Ingvar i Brebærs ätte antekkningar jort ta'a Maria i Brebærs.

Sundberg Anderson, Erich, 1729: Ordlista öfwer Jemtskan och dess bemerkelse på Swänska, utg. genom Johan Nordlander. I: Svenska landsmål och svenskt folkmål 1906.

Sundström, Jan, 2003: Jämtska ord, uttryck och språkbruk från Hålland och Undersåker i Åre kommun, från 1940-talet och framåt i tiden. 3:e rev. och utök. uppl. Lidingö.

Österberg, Karl Lorenz, 1914: En kort ordbok över Ovikens bygdemål. Lund.

Övriga arbeten

Ahlgren, Perry, 2004: Ett bröllopsbrev på jämtska från 1700-talet. Dess författare och tillkomstmiljö. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2004.

Geijer, Herman, 1934: I Raskhus. Ur anteckningar från en resa sommaren 1934. I: Jämten 1934. (Raskhus ligger i Alsens socken.)

Kardell, S. J., 1906: Om gamla jämtländska bröllops- och grafkväden. I: Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift 4:1.

Moberg, Lennart, 2000: Jämtl. storsa (stoscha) ’flicka, ung ogift kvinna’. Till frågan om ordets ursprung. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala.

Nagur bibelteksta på jamska. Några bibeltexter på jämtska 2005. Red. Bo Oscarsson. Östersund.

Reinhammar, Maj, 1992: Om prepositioner och kasus i jämtlandsmålen. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1992.

Reinhammar, Maj, 2004: En jämtländsk 1700-talsdikt. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2004.

Reinhammar, Vidar, 2005: Hammerdalsmålet. Utgiven av Maj Reinhammar. Serie: Folklivsskildringar och bygdestudier 17. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Uppsala.

Te skriiv jämtska 1987. I: Jämten 1987, Länsmuseets och Heimbygdas årsbok. Årg. 80 (1987). Östersund.

Waltman, K. H., 1894: Lidmål. Ordspråk ock talesätt, smårim, gåtor, äventyr, sägner, seder ock tänkesätt upptecknade i Frostviken. I: Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv 13:1. Stockholm.

Waltman, K. H., 1939: Lidmål. Sagor, sägner och historier, seder och bruk. Upptecknade i Frostviken, Jämtland. Utgiven av D.O. Zetterholm. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 39. Stockholm.

Westin, Hans, 1897: Landsmålsalfabetet för Jämtland och Härjedalen. Utarbetadt på uppdrag af Jämtlands läns fornminnesförening. I: Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv 15:3. Stockholm.

Österberg, Karl Lorenz, 1914: Ovikens bygdemål i Jämtland. Lund. 

Uppdaterad 25 mars 2014