• Huvudmeny

Geografisk indelning

Under rubriken Svenska dialekter i Sverige presenteras litteratur efter landskap och städer i alfabetisk ordning.

Svenska dialekter har även talats utanför Sveriges gränser. Litteratur om dessa dialekter finns under rubriken Svenska dialekter utanför Sverige.

Svenska dialekter i Sverige

Svenska dialekter utanför Sverige

Uppdaterad 25 april 2014