• Huvudmeny

Hur har dialekterna förändrats under det senaste århundradet?

Det senaste seklets omvälvande samhällsutveckling har medfört stora språkliga förändringar. Dialekterna har gått från att vara utpräglat lokala språkvarianter med många specifika särdrag, till att bli mer lika varandra över större regioner och mindre särpräglade. Denna förändringsprocess, ofta kallad dialektutjämning, tog ordentlig fart i Sverige från efterkrigstiden.

Olika grad och hastighet

Dialektutjämningen berör alla delar av en dialekt, det vill säga uttal, ordförråd och böjningssystem. Olika delar förändras dock i olika grad och hastighet. Till exempel förändras dialekternas melodi, både ordmelodi och satsmelodi, väldigt långsamt, medan ord och uttryck däremot kan växla snabbt. Ord för företeelser som har försvunnit ur kulturen försvinner också ut ur språkbruket, samtidigt som ord för nya fenomen kommer in.

Ökad rörlighet påverkar

Den kraftigt ökade rörligheten i samhället är troligen det som har haft störst påverkan på dialektutjämningen. Även långt tillbaka i tiden reste och flyttade folk naturligtvis från sin hembygd och träffade personer som talade annorlunda än de själva, men förflyttningen sker i mycket större omfattning nu än tidigare och över längre avstånd.

I dagens samhälle kommer de flesta i daglig kontakt med personer som har en annan språklig bakgrund än de själva. Utpräglat lokala dialekter fungerar inte längre som fullgoda kommunikationsmedel.

Läs mer:

Uppdaterad 17 februari 2017