• Huvudmeny

Vilka faktorer påverkar om man håller fast vid sin dialekt eller inte när man flyttar?

Flyttkartonger och packning.

Foto: Katarina Jardenberg (CC BY)

Denna fråga är mycket intressant men svår att besvara eftersom det inte finns så mycket nordisk forskning på det här området, och den forskning som gjorts är mindre studier med motstridiga resultat. De faktorer som återkommer i studierna är ålder vid flytten, utbildning, yrke och kön, men exakt hur dessa faktorer inverkar är svårtolkat.

Andra faktorer kan också tänkas vara av betydelse, som attityder till olika dialekter. Vilken status har flyttarens ursprungsdialekt gentemot den nya dialekten? Vilken attityd har flyttaren till respektive dialekt? Hur väl man trivs på den nya orten kan också spela in, liksom förstås hur länge man bor på den nya platsen och om man redan tidigare i sitt liv flyttat runt inom olika dialektområden.

Läs mer:

Uppdaterad 17 februari 2017