• Huvudmeny

Vad är en dialekt?

En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område. Det är den enklaste definitionen, men i själva verket är det inte alltid så självklart var gränserna mellan olika dialekter går.

Alla dialekttalande inom ett visst dialektområde talar inte heller exakt likadant. Det faktiska språkbruket har i alla tider varit föränderligt och varierande mellan olika generationer, grupper, individer och situationer.

Dialektutjämning

Under 1900-talet började de svenska dialekterna snabbt förändras i riktning mot större likhet, så kallad dialektutjämning. Detta innebär att de gamla lokala dialekterna mer och mer ersätts av regionala dialekter, alltså språkarter som talas ungefär lika över större områden.

Uppdaterad 03 februari 2017