• Huvudmeny

Talar man mer dialekt i de övriga nordiska språken än i svenskan?

Nordiska ländernas flaggor.

Foto: miguelb (CC BY)

Hur mycket dialekt som talas varierar mellan de nordiska länderna:

  • Island: Isländska språket anses vara relativt enhetligt över hela Island, vilket till viss del har att göra med att Island har varit en ganska isolerad ö i Atlanten med en liten befolkning. Dessutom har man en lång skriftspråkstradition som har hjälpt till att bevara språkets struktur.
  • Färöarna: Färöarna har fler dialekter än Island, trots att Färöarna har mindre befolkning. En förklaring som framhålls är att Island sedan lång tid har haft ett skriftspråk, medan man på Färöarna inte fick ett skriftspråk förrän i slutet av 1800-talet. De färöiska talarterna kunde alltså utvecklas fritt utan en normaliserad skriftlig standard att förhålla sig till.
  • Danmark: I Danmark har det danska språket med tiden blivit mer och mer enhetligt. Allt fler danskar över hela Danmark pratar numera som man gör i Köpenhamn; köpenhamnskan utgör standard för danskt talspråk. I jämförelse med Danmark talar svenskar alltså mycket mer dialekt än danskar.
  • Norge: I jämförelse med Sverige används dialekter på ett mycket mer påtagligt sätt i Norge. Även i officiella sammanhang använder norrmännen sin dialekt. Till skillnad från Danmark och Sverige har man i Norge två officiella skriftspråk, bokmål och nynorsk, vilket gör att man är van vid variation i både tal och skrift och detta har bidragit till att dialekterna fått högre status.
  • Finland: Läs om svenska dialekter i Finland.
Uppdaterad 17 februari 2017