• Huvudmeny

Finns det någon variant av svenska som är helt utan dialekt?

Med neutralt standardspråk menas en språkart som omöjligt kan kopplas till någon bestämd del av det svenska språkområdet. Ett sådant talspråk existerar förmodligen endast i teorin, som en motpol till föreställningen om "genuin" lokal dialekt (se Finns det genuina dialekter?). I verkligheten är det nog svårt att tänka sig en person som talar så fullkomligt neutralt och dialektlöst att man inte ens på ett ungefär kan gissa sig till i vilken landsända hon eller han har vuxit upp.

Definitionen av neutralt standardspråk är problematisk också därför att den fokuserar på egenskaper som anses saknas hos denna språkart istället för egenskaper som utmärker den.

Uppdaterad 03 februari 2017