• Huvudmeny

Finns det lika många dialekter i andra länder som i Sverige?

Långa rader med olika flaggor.

Foto: Rob van Hilten (CC BY-NC-SA)

Språklig variation har alltid förekommit, men dialektskillnaderna är inte lika stora överallt. I länder där en grupp med likartat språk har bott sedan lång tid tillbaka finns det ofta många och olika dialekter. I dagens Storbritannien finns det till exempel fler dialekter eller varianter av talad engelska än i USA, trots att USA har större befolkning.

Uppdaterad 17 februari 2017