• Huvudmeny

Berätta för oss

Dela med dig av din dialekt! Med webbenkäter kan du hjälpa oss att samla in information om våra dialekter.

I våra arkiv finns dialektmaterial i form av uppteckningar och inspelningar (läs mer om våra samlingar). Vi fortsätter att samla in material till arkiven och ett sätt för oss att göra det är genom webbenkäter. På det sättet kan du hjälpa oss att samla in information om särskilda ämnen.

Så fungerar det

I webbenkäterna (som du hittar i menyn) väljer du själv vilka frågor du vill svara på. Det du skriver sänds in till arkivet där det arkiveras för nutida och framtida forskning. Du har givetvis möjlighet att vara anonym.

Uppdaterad 31 januari 2017

Fler webbenkäter

Folkminnesarkiven har flera webbenkäter och frågelistor inom olika ämnen.

Folkminnen: Berätta för oss