• Huvudmeny

juli 2006

Rälig

Adjektivet rälig betyder 'ful, ryslig, otäck, stygg' o.d. Det förekommer i hela Skåne och Halland, men också i västra Blekinge, sydvästra Småland och södra Västergötland.

haj med vassa tänder

Rälig haj! Foto: www.fotoakuten.se

En direkt motsvarighet i danskan är ræddelig, som bl.a. betyder 'ful'. Båda orden kan härledas ur ett fornnordiskt ord med betydelsen 'förskräcklig, fruktansvärd'. På fornsvenska hette det rädheliker. Det ordet hör i sin tur samman med substantivet rädsla och verbet rädas.

Uppdaterad 28 maj 2014