Små språk i Norden

En insats för att öka medvetenheten, intresset och kunskapen om små språk i Norden.

  • Om Små språk i Norden

    Vi vill öka medvetenheten, intresset och kunskapen om små språk i Norden.

  • Framgång för små språk

    Hur kan de små språken i Norden stärkas? Vilka framgångsfaktorer finns?

  • Kulturens kraft

    Kultur är en viktig kraft för att vidareföra och utveckla små språk. Här kan du läsa om några exempel på hur man kan arbeta med ku…