Små språk i Norden

En insats för att öka medvetenheten, intresset och kunskapen om små språk i Norden.