ייִדיש־אונטערנעמונג אין מאַלמע

דעם האַרבסט וועלן דער ייִדישער קולטור־פֿאַראיין 1945 אין איינעם מיטן שפּראַך־צענטער פֿאַר ייִדיש דורכפֿירן אַ ייִדיש־אונטערנעמונג אין מאַלמע. דאַטע און פּראָגראַם זענען נאָך נישט פֿעסטגעשטעלט, אָבער פֿאַרצייכנט דערווײַל דעם 26סטן נאָוועמבער אין קאַלענדאַר און זײַט אויפֿמערקזאַם במשך פֿונעם האַרבסט ווען עס וועט קומען מער אינפֿאָרמאַציע.

דעם סעמינאַר האָבן מיר צום באַדוירן באַדאַרפֿט אָפּלייגן אויף שפּעטער.