ווער וועט באַקומען דעם מינאָריטעט־שפּראַך־פּרײַז?

איצט איז עס צײַט צו נאָמינירן די קאַנדידאַטן פֿאַרן מינאָריטעט־שפּראַך־פּרײַז פֿון יאָר 2023. דער פּרײַז ווערט צעטיילט אַ מענטשן אָדער אַן אָרגאַניזאַציע וואָס האָט דורכגעפֿירט ווערטפֿולע איניציאַטיוון פֿאַר די מינאָריטעט־שפּראַכן אין שוועדן.

הײַיאָר איז דאָס צוועלפֿטע יאָר וואָס מען צעטיילט דעם מינאָריטעט־שפּראַך־פּרײַז. דעם געווינער ווערט אויסגעקליבן פֿון אַ זשורי און דעם פּרײַז צעטיילט מען אויפֿן טאָג פֿונעם שפּראַך־ראַט.

נאָמינאַציע

שיקט אַרײַן פֿאָרשלאָגן אַם לעצטנס דעם 20סטן פֿעברואַר 2023. מער אינפֿאָרמאַציע און דעם פֿאָרמולאַר פֿאַר דער נאָמינאַציע געפֿינט זיך אויף isof.se/minoritetsspråkspriset External link..

קאָנטאַקט

minoritetssprakspriset@isof.se