ייִדיש־שוועדיש־ייִדיש ווערטערבוך אָנלײַן

איצט איז ייִדיש־שוועדיש־ייִדיש ווערטערבוך צוטריטלעך אָנלײַן אין אַ פּשוטן פֿאָרמאַט. פֿאָלגט דעם לינק אונטן און שרײַבט אַ זוכוואָרט אין קעסטעלע אויף ייִדיש אָדער שוועדיש!

קאָנטאַקטירט זיך מיט אונדז טאָמער איר האָט באַמערקונגען וועגן דער פֿונקציע פֿון דער זײַטל, פֿירלייגן פֿון ווערטער אָדער אַנדערע קאָמענטאַרן!

jiddisch@isof.se