ייִדישער שפּראַך־צענטער

דאָ קענט איר לייענען וועגן דער אַרבעט פֿון ISOF מיט אויפֿשטעלן אַ ייִדישער שפּראַך־צענטער.

ISOF איז באפֿוילן דורך די רעגירונג אויפֿצושטעלן אַ שפּראַך־צענטער פֿאַר ייִדיש אַלס אַ נאַציאָנאַלע מינאָריטעט־שפּראַך. דער שפּראַך־צענטער וועט געבן שפּראַך־באַנוצער דורכאויס דעם לאַנד די געלעגנעהייט אָנצונהאַלטן, צוריקנעמען און אַנטוויקלען ייִדיש - כּדי די שפּראַך זאָל קענען ווײַטער לעבן אין שוועדן. דער ייִדישער שפּראַך־צענטער וועט זײַן אין שטאָקהאָלם.

אין דעם בלעטל קענט איר לייענען וועגן די פֿאָרשריט פֿון דער אַרבעט, אָנטיילנעמען אין דער אַרבעט אין פֿאַרשיידענע אופֿנים, און לייענען נײַעס און נײַעס־בלעטעלעך מיט אינפֿאָרמאַציע וועגן וואָס איז געשען און וועט געשען אין דער אַרבעט מיטן שפּראַך־צענטער. אַ סך פֿונעם אינהאַלט וועט ווערן איבערגעזעצט אויף ייִדיש.

קאָנטאַקט

sprakcentrum@isof.se