שפּראַך־צענט

 • נײַעס־בלעטל 5 שפּראַך־צענטערס

  אין 2022 וועט דער אינסטיטוט פֿאַר שפּראַך און פֿאָלקלאָר (ISOF) אויפֿשטעלן נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר די נאַציאָנאַלע מינאָריטעט־שפּראַכן פֿיניש, ייִדיש, מ…

 • נײַעס־בלעטל 4 שפּראַך־צענטערס

  אין 2022 האָט Isof באַקומען די אויפֿגאַבע אויפֿצובויען נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר די נאַציאָנאַלע מינדערהייטשפּראַכן פֿיניש, ייִדיש, meänkieli, און ראָמאַני־טשיב.…

 • נײַעס־בלעטל 3 שפּראַך־צענטערס

  אין 2022 וועט ISOF אײַנאָרדענען נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר די מינאָריטעט־שפּראַכן פֿיניש, ייִדיש, meänkieli און ראָמאַני–טשיב, און איר קענט לייענען וועגן די …

 • נײַעס בלעטל 2 שפּראַך־צענטערס

  אין 2022 וועטIsof אויפֿשטעלן נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר פֿיניש, ייִדיש, meänkieli און ראָמאַני טשיב, און איר קענט לייענען וועגן די פֿאָרשריט פֿון דער אַרבער …

קאָנטאַקט

sprakcentrum@isof.se