שפּראַך־צענט

  • נײַעס־בלעטל 3 שפּראַך־צענטערס

    אין 2022 וועט ISOF אײַנאָרדענען נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר די מינאָריטעט־שפּראַכן פֿיניש, ייִדיש, meänkieli און ראָמאַני–טשיב, און איר קענט לייענען וועגן די …

  • נײַעס בלעטל 2 שפּראַך־צענטערס

    אין 2022 וועטIsof אויפֿשטעלן נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר פֿיניש, ייִדיש, meänkieli און ראָמאַני טשיב, און איר קענט לייענען וועגן די פֿאָרשריט פֿון דער אַרבער …

  • נײַעס־בלעטל 1 שפּראַך־צענט

    אין יאַנואַר הײַיאָר האָט ISOF (דער אינסטיטוט פֿאַר שפּראַך און פֿאָלקלאָר) אָנגעהויבן פּלאַנירן פֿאַר דער אויפֿשטעלונג פֿון שפּראַך־צענטערס, מיטן ציל אויפֿצושטעלן עטלעכע …

קאָנטאַקט

sprakcentrum@isof.se