נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס

דאָס איז וועגן דער אַרבעט פֿון ISOF אויפֿצושטעלן נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר פֿיניש, ייִדיש, meänkieli און ראָמאַני־טשיב.

ISOF איז באַפֿוילן דורך די רעגירונג אויפֿצושטעלן שפּראַך־צענטערס פֿאַר די נאַציאָנאַלע מינדערהייט־שפּראַכן פֿיניש, ייִדיש, meänkieli און ראָמאַני־טשיב. נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס וועלן געבן שפּראַך־טרעגער איבערן לאַנד די געלעגנהייט צו אָנהאַלטן, צוריקנעמען און אַנטוויקלען זייער שפּראַך - כּדי די נאַציאָנאַלע מינדערהייט־שפּראַכן זאָלן קענען ווײַטער לעבן אין שוועדן.

אין די בלעטער קענט איר לייענען וועגן די פֿאָרשריט פֿון דער אַרבעט, אָנטיילנעמען אין דער אַרבעט אין פֿאַרשיידענע אופֿנים און לייענען נײַעס און נײַעס־בלעטעלעך מיט אינפֿאָרמאַציע וועגן וואָס איז געשען און וועט געשען אין דער אַרבעט מיט די שפּראַך־צענטערס.

נײַעס און נײַעס־בלעטעלעך

 • נײַעס־בלעטל 5 שפּראַך־צענטערס

  אין 2022 וועט דער אינסטיטוט פֿאַר שפּראַך און פֿאָלקלאָר (ISOF) אויפֿשטעלן נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר די נאַציאָנאַלע מינאָריטעט־שפּראַכן פֿיניש, ייִדיש, מ…

 • נײַעס־בלעטל 4 שפּראַך־צענטערס

  אין 2022 האָט Isof באַקומען די אויפֿגאַבע אויפֿצובויען נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר די נאַציאָנאַלע מינדערהייטשפּראַכן פֿיניש, ייִדיש, meänkieli, און ראָמאַני־טשיב.…

 • נײַעס־בלעטל 3 שפּראַך־צענטערס

  אין 2022 וועט ISOF אײַנאָרדענען נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר די מינאָריטעט־שפּראַכן פֿיניש, ייִדיש, meänkieli און ראָמאַני–טשיב, און איר קענט לייענען וועגן די …

 • נײַעס בלעטל 2 שפּראַך־צענטערס

  אין 2022 וועטIsof אויפֿשטעלן נאַציאָנאַלע שפּראַך־צענטערס פֿאַר פֿיניש, ייִדיש, meänkieli און ראָמאַני טשיב, און איר קענט לייענען וועגן די פֿאָרשריט פֿון דער אַרבער …

קאָנטאַקט

sprakcentrum@isof.se