Töihin kielikeskukseen

Puhutko suomea ja onko sinulla kokemusta kielen revitalisaatiosta? Etsimme henkilöitä, jotka haluavat edistää kieltä ja kehittää toimintaa uudessa suomen kielen kansallisessa kielikeskuksessa.

Illustration som visar ett landskap med stugor och hus och två händer som räcker fram en trädplanta.

Kansalliset kielikeskukset ovat osa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen (Isof) uutta osastoa, joka keskittyy kansallisten vähemmistöjen kieliin ja kulttuureihin. Osasto koostuu kahdesta yksiköstä, joista toinen toimii kielenhuollon parissa ja toinen käsittää neljä kansallista kielikeskusta.

Suomen kielikeskukseen rekrytoidaan kaksi kielenedistäjää sekä yksi toiminnanjohtaja, joka toimii samalla kielenedistäjänä. Virkojen viimeinen hakupäivä oli 10.4.2022.

Suomen kielen edistäjä

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos (Isof) perustaa suomen kielen kansallisen kielikeskuksen Uppsalaan. Haemme nyt henkilöitä, jotka haluavat osallistua kielen käytön edistämiseen!

Tehtävä

Tehtävänäsi on antaa neuvoja, tunnistaa ja käsitellä suomen kielen revitalisaatioon liittyviä tarpeita keräämällä ja välittämällä hyviä kokemuksia esimerkiksi kielikylpyleireistä, mentoriohjelmista sekä kielikynnyksiin ja asenteisiin liittyvästä työstä. Suunnittelet ja toteutat erilaisia toimia, laadit materiaalia ja osallistut viranomaisen sisäisiin ja ulkopuolisiin fyysisiin ja digitaalisiin tapahtumiin sekä levität tietoa sosiaalisessa mediassa ja teet pienempiä käännöksiä. Teet myös yhteistyötä Isofin kielenhuoltajien, ohjausryhmän jäsenten, muiden viranomaisten, kuntien, alueiden ja eri etujärjestöjen kanssa.

Hakijan tausta

Haemme henkilöitä, joilla on korkeakoulukoulutus tai muu viranomaisen samanarvoiseksi katsoma koulutus. Työ vaatii, että sinulla on kokemusta kielen revitalisaatiosta. Edellytämme hyviä puhutun ja kirjoitetun suomen ja ruotsin taitoja sekä hyvää tietotekniikan osaamista.

Hakijalle lasketaan eduksi myös suomen kielen akateeminen koulutus, julkishallinnon ja viestinnän osaaminen ja kokemus sekä kokemus kansallisiin vähemmistöihin ja vähemmistökieliin liittyvästä työstä tai aito aktiivinen kiinnostus ihmisoikeuksiin liittyviä asioita kohtaan. On myös hyvä, jos hakijalla on kokemusta pedagogisesta työstä, esimerkiksi äidinkielenopettajana tai kurssitoiminnassa.

Hakijan ominaisuudet

Olet tuloshakuinen ja pystyt käynnistämään tuloksiin johtavaa toimintaa. Pystyt työskentelemään itsenäisesti ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa joustavalla ja muut huomioon ottavalla tavalla. Pystyt luomaan suhteita ja sinulla on pedagoginen kyky ymmärtää ihmisten erilaisia edellytyksiä ottaa vastaan tietoa ja sitä, miten sinun kulloinkin tulee toimia. Arvostamme erityisesti hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Tietoa Isofista

Isof on valtion viranomainen, joka kerää, laatii ja levittää tietoa kielistä ja kulttuureista monikielisessä Ruotsissa. Olemme kaikkia varten ja toimimme resurssina monille eri ammattiryhmille, yhdistyksille ja organisaatioille. Tarjoamme tietoa hallitukselle ja toimimme tukena myös muille viranomaisille. Lisätietoa on verkkosivustollamme isof.se/uppdrag!

Kansallisten kielikeskusten perustaminen

Isof on saanut hallitukselta tehtäväksi perustaa kansalliset kielikeskukset suomelle, meänkielelle, jiddišille ja romanille. Kansallisten kielikeskusten tarkoituksena on tarjota kielenkantajille koko maassa mahdollisuus säilyttää, ottaa takaisin ja kehittää omaa kieltään – jotta kansalliset vähemmistökielet voivat säilyä elävinä kielinä Ruotsissa.

Haemme keväällä 2022 useita uusia työntekijöitä, jotka haluavat osallistua kielten edistämiseen ja kansallisten kielikeskusten toiminnan kehittämiseen. Lisätietoa parhaillaan haettavista ja tulevista viroista on sivulla isof.se/jobbapasprakcentrum

Muuta

Sijainti: Kansallisten vähemmistöjen kielen ja kulttuurin osasto, Uppsala. Vakinainen kokopäivävirka. Aloitus sopimuksen mukaan.

Kiinnostaako?

Lähetä meille hakemus, joka sisältää CV:n ja henkilökohtaisen kirjeen! Viimeinen hakupäivä on 10.4.2022. CV:n tulee sisältää jokaisen työsuhteen kesto (vuodet ja kuukaudet) sekä lyhyt kuvaus työtehtävistä. Voit myös liittää hakemukseen kokemuksiasi vahvistavia asiakirjoja sekä tutkintotodistuksia. Huom! Hakemus tehdään ruotsiksi. Pääset työpaikkailmoitukseen ja hakemussivulle klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Toiminnanjohtaja ja suomen kielen edistäjä

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos (Isof) perustaa suomen kielen kansallisen kielikeskuksen Uppsalaan. Haemme nyt henkilöä koordinoimaan ja johtamaan keskuksen päivittäistä toimintaa!

Tehtävä

Tehtävänäsi on johtaa ja koordinoida oman kielikeskuksesi työtä sekä pitää yhteyttä muihin kielikeskuksiin ja kielenhuoltoon. Teet yhteistyötä muiden viranomaisten, kuntien, alueiden ja eri etujärjestöjen kanssa. Valmistelet ja esittelet asiat ohjausryhmän kokouksissa ja johdat kielikeskuksen työtä ohjausryhmän priorisointien tuella. Osallistut aktiivisesti yksikön suunnittelu- ja kehitystyöhön ja vastaat toiminta-alueeseen liittyvien tietojen analysoinnista sekä raporttien koostamisesta ja kirjoittamisesta.

Tehtävänäsi on yhdessä tiimisi kanssa tunnistaa ja käsitellä suomen kielen revitalisaatioon liittyviä tarpeita keräämällä ja välittämällä hyviä kokemuksia esimerkiksi kielikylpyleireistä, mentoriohjelmista sekä kielikynnyksiin ja asenteisiin liittyvästä työstä. Suunnittelet ja toteutat tiimisi kanssa erilaisia toimia, laadit materiaalia ja osallistut viranomaisen sisäisiin ja ulkopuolisiin fyysisiin ja digitaalisiin tapahtumiin sekä levität tietoa sosiaalisessa mediassa ja teet pienempiä käännöksiä. Toimit neuvonantajana omalla osaamisalueellasi ja pidät yhteyttä moniin eri tahoihin.

Hakijan tausta

Haemme henkilöä, jolla on korkeakoulukoulutus tai muu viranomaisen samanarvoiseksi katsoma koulutus. Työ vaatii, että sinulla on kokemusta kielen revitalisaatiosta. Edellytämme hyviä puhutun ja kirjoitetun suomen ja ruotsin taitoja sekä hyvää tietotekniikan osaamista.

Hakijalle lasketaan eduksi myös suomen kielen akateeminen koulutus, julkishallinnon ja viestinnän osaaminen ja kokemus sekä kokemus kansallisiin vähemmistöihin ja vähemmistökieliin liittyvästä työstä tai aito kiinnostus ihmisoikeuksiin liittyviä asioita kohtaan. On myös hyvä, jos hakijalla on kokemusta pedagogisesta työstä, esimerkiksi äidinkielenopettajana tai kurssitoiminnassa.

Hakijan ominaisuudet

Olet tuloshakuinen ja analyyttinen ja pystyt käynnistämään toimintaa, joka johtaa toivottuihin tuloksiin. Sinun on helppo luoda erilaisia yhteistyöryhmiä ja työskennellä niissä. Lisäksi sinulla on pedagoginen kyky ymmärtää ihmisten erilaisia edellytyksiä ottaa vastaan tietoa ja sitä, miten sinun kulloinkin tulee toimia. Arvostamme erityisesti hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Tietoa Isofista

Isof on valtion viranomainen, joka kerää, laatii ja levittää tietoa kielistä ja kulttuureista monikielisessä Ruotsissa. Olemme kaikkia varten ja toimimme resurssina monille eri ammattiryhmille, yhdistyksille ja organisaatioille. Tarjoamme tietoa hallitukselle ja toimimme tukena myös muille viranomaisille. Lisätietoa on verkkosivustollamme isof.se/uppdrag!

Kansallisten kielikeskusten perustaminen

Isof on saanut hallitukselta tehtäväksi perustaa kansalliset kielikeskukset suomelle, meänkielelle, jiddišille ja romanille. Kansallisten kielikeskusten tarkoituksena on tarjota kielenkantajille koko maassa mahdollisuus säilyttää, ottaa takaisin ja kehittää omaa kieltään – jotta kansalliset vähemmistökielet voivat säilyä elävinä kielinä Ruotsissa.

Haemme keväällä 2022 useita uusia työntekijöitä, jotka haluavat osallistua kielten edistämiseen ja kansallisten kielikeskusten toiminnan kehittämiseen. Lisätietoa parhaillaan haettavista ja tulevista viroista on sivulla isof.se/jobbapasprakcentrum

Muuta

Sijainti: Kansallisten vähemmistöjen kielen ja kulttuurin osasto, Uppsala. Vakinainen kokopäivävirka. Aloitus sopimuksen mukaan.

Kiinnostaako?

Lähetä meille hakemus, joka sisältää CV:n ja henkilökohtaisen kirjeen! Viimeinen hakupäivä on 10.4.2022. CV:n tulee sisältää jokaisen työsuhteen kesto (vuodet ja kuukaudet) sekä lyhyt kuvaus työtehtävistä. Voit myös liittää hakemukseen kokemuksiasi vahvistavia asiakirjoja sekä tutkintotodistuksia. Huom! Hakemus tehdään ruotsiksi. Pääset työpaikkailmoitukseen ja hakemussivulle klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Isof on saanut hallitukselta tehtäväksi perustaa kielikeskuksen kansalliselle vähemmistökielelle suomelle. Kielikeskuksen tarkoituksena on tarjota kielenkantajille koko maassa mahdollisuus säilyttää, ottaa takaisin ja kehittää omaa kieltään – jotta kieli voi säilyä elävänä kielenä Ruotsissa. Suomen kielen kielikeskus perustetaan Uppsalaan.