Suomen ohjausryhmä

Maaliskuussa 2022 yksityishenkilöt tai organisaatiot voivat nimetä ehdokkaita suomen kielikeskuksen ohjausryhmään (ruotsiksi styrgrupp).

Isof perustaa ohjausryhmän jokaista kielikeskusta varten. Ohjausryhmän tehtävänä on toimia Isofin tukena ja apuna sekä perustamisvaiheessa että myöhemmin toiminnan aikana.

Nyt yksityishenkilöt tai organisaatiot voivat nimetä ehdokkaita ohjausryhmään. Tällä sivulla kerrotaan menettelystä sekä siitä, mitä ohjausryhmältä odotetaan. Käytä tämän sivun lomaketta haluamasi henkilön ehdottamiseen.

Viimeinen päivä jättää ehdotus: 31 maaliskuuta 2022

Kysy ensin

On tärkeää, että henkilö, jota aiot ehdottaa, antaa suostumuksensa ehdokkuuteen, sillä sinun on lähetettävä hänen yhteystietonsa Isofille. Tästä voit lukea, kuinka käsittelemme henkilötietoja.

Mitä ohjausryhmä tekee?

Ohjausryhmän rooli ennen kielikeskusten perustamista on toimia Isofin tukena ja neuvonantajana. Kun kielikeskukset on perustettu, ohjausryhmä kokoontuu Isofin henkilöstön kanssa noin neljästi vuodessa. Kokoukset ovat useimmiten digitaalisia, mutta toisinaan voi joutua matkustamaan. Ohjausryhmän tehtäviä:

  • toimia Isofin tukena ja apuna ennen kielikeskusten perustamista 2022
  • toimia Isofin tukena ja apuna työssä kielikeskusten perustamisen jälkeen
  • auttaa joka toimivuoden tehtävien priorisoinnissa, kunkin kielen tarpeiden perusteella
  • tukea kieli- ja kulttuurikompetenssilla
  • tukea verkostoilla, jotta löytyy sopivia yhteistyökumppaneita (esim. etujärjestöt)
  • antaa kehitysehdotuksia

Voiko ohjausryhmä kokoontua ilman Isofia?

Kyllä. Ennen jokaista kokousta kielikeskuksen toiminnanjohtajan kanssa on tilaisuus alustavaan kokoukseen, jossa vain ohjausryhmän jäsenet ovat mukana.

Saavatko ohjausryhmän jäsenet palkkion?

Kyllä. Ohjausryhmän jäsenet saavat palkkion kokouksista, joihin heidät kutsutaan, mutta eivät mahdollisista alustavista kokouksista. Isof maksaa matkat ja yöpymiset, jos kokoukset edellyttävät matkustamista.

Kuinka pitkä ohjausryhmän toimikausi on?

Ohjausryhmässä on 5–7 jäsentä. Kukin jäsen nimetään kolmeksi vuodeksi, ja toimikautta voi jatkaa kerran. Toimikausi on siis enimmillään kuusi vuotta.

Kuka päättää, ketkä ohjausryhmään valitaan?

Isofin pääjohtaja päättää ohjausryhmän jäsenet, kun aika ehdottaa jäseniä on päättynyt ja ehdotukset on arvioitu. Ohjausryhmään pyritään saamaan hajontaa iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin suhteen. Jäseniltä toivotaan erilaista osaamista: kielet, pedagogiikka, kommunikaatio ja revitalisaatiokokemus. Lisäksi toivotaan laajaa yhteysverkostoa.

Kenet voi nimetä?

Voit nimetä ehdokkaan, jonka uskot voivan tukea kielikeskustyötä tietämyksellään. On myös mahdollista ehdottaa itseään.

Isofin henkilöstöä ei voi ehdottaa ohjausryhmän jäseneksi. Jos henkilö, joka on valittu ohjausryhmään, hakee työtä kielikeskuksesta tai Isofilta ja saa työn, tämä ei voi jatkaa työtä ohjausryhmässä.

Kuinka ehdotan jäsentä ja montaako eri henkilöä voin ehdottaa?

Täytä tällä sivulla olevaan ruotsinkieliseen verkkolomakkeeseen tiedot, jotka Isof tarvitsee voidakseen valita ohjausryhmän jäsenet. Voit ehdottaa useita henkilöitä, mutta muista siinä tapauksessa ehdottaa sekä miehiä että naisia.