Nevipaskoroljil

 • Nevipaskoroljil 4 čhibjakoro centri

  16 August 2022

  Ko 2022 berš o Isof isi ole buti te etablirinel nacionalikane čhibjengere centrija e minoritetikane čhibjenge ki romani čhib, finsko, javudikani thaj…

 • Nevipaskorojlil 3 čhibjakoro centri

  16 August 2022

  Ko 2022 berš o Isof ka etablirinel nacionalikane čhibjengere centrija e minoritetikane čhibjenge ki finsko, romani čhib, javudikani thaj meänkieli, k…

 • Nevipaskoroljil 2 čhibjakoro centri

  22 April 2022

  Ko 2022 berš o Isof ka etablirinel (kerel) nacionalikane čhibjengere centrija baši romani čhib, finsko, javudikani thaj meänkieli, ko akava nevipasko…

 • Nevipaskoro ljil 1 čhibjakoro centri

  6 April 2022

  Ko januari akava berš o Isof lelja te planirinel o keribe čhibjakorocentri, o cili tano buteder taro odola centrija te šaj te phravdžon ko 2022 berš.