Nevipaskoroljil

  • Nevipaskoroljil 2 čhibjakoro centri

    22 April 2022

    Ko 2022 berš o Isof ka etablirinel (kerel) nacionalikane čhibjengere centrija baši romani čhib, finsko, javudikani thaj meänkieli, ko akava nevipasko…

  • Nevipaskoro ljil 1 čhibjakoro centri

    6 April 2022

    Ko januari akava berš o Isof lelja te planirinel o keribe čhibjakorocentri, o cili tano buteder taro odola centrija te šaj te phravdžon ko 2022 berš.