Ingaribaskirigrupa baši romani čhib

Ko mart masek tu sar prifatno dženo ja pale sar dženo ki jek organizacija šaj te nominirine kandidaten baši ingaribaskiri grupa so ka kerel pe bašo čhibjakoro centri ki romani čhib.

O Isof ka kerel ingaribaskirigrupa bašo sakova nacionalikano čhibjakoro centri. E ingaribaskeregrupakiri uloga tani te dikhel e Isof-eskiri buti sar vazdel pe o butikeribe thaj te den amen dumodejbe thaj godidejbe ki odoja buti thaj ki buti ponodori.

Akana tu ja pale i organizacija so sian eventualno členi šaj te nominirine kandidaten baši ingaribaskiri grupa. Ko akava than amen opišinaja sar odova kerela pe thaj so adžikerela pe tari ingaribaskirigrupa te kerel. Tu nominirinea jekhe džene odolea so pherea o formulari akate ko akava than.

Paluno nominiribaskoro dive: 31 mart 2022.

Prvo puč e džene

But i važno keda nominirinea jekhe džene prvo te puče e džene dali ov/oj složinela pe bašo nominiribe, odoleske so tu bičhalea e dženeskere personalno kontaktiribaskere podatke. Akate šaj čitinea sar keraja buti e dženengere podatkoncar.

So ka kerel e ingaribaskirigrupa?

E ingaribaskirigrupakiri uloga angleder te kerel pe e čhibjakorocentri ka ovel te dikhel e Isof-eskiri buti sar vazdel pe o butikeribe thaj te den amen dumodejbe thaj godidejbe ki odoja buti. Keda o centrija ka oven kerde tegani e ingaribaskirigrupa ka khedel pes e Isof-eskere personalea štar var ko berš. Odola khediba ka keren pe hembut digitalikane, ama šaj te ovel te džal pe ko drumo. E ingaribaskeregrupa ka ovel ola akaja buti:

  • Te deldumodejbe thaj godidejbe angleder o keribe o nacionalikane centrija ko 2022
  • Te del e Isof-e dumodejbe thaj godidejbe palo keribe e čhibjakere centre ki oleskiri buti
  • Te pomožinel ko prioritiriba o merke anglo sakova butikeribaskoro berš, lindor ko obzir odova so trebela sakone čhibjake
  • Te pomožinel keda i ko pučibe čhibjakirithaj kulturakiri kompetencija
  • Te pomožinel e kontaktiribaskere mrežaja kaj te šaj te arakhel pe šukar suradibaskiri buti e drušrvoskere reprezentantencar, organizaciencar thaj javerencar
  • Te del sakova berš predlogija bašo pošukar keribe hem džajbe angle e čhibjakere centreskere butikeribaja.

Šaj e ingaribaskirigrupa te khedel pe bizo te ovel othe o Isof?

Oja. Anglo sakova khedibe e čhibjakere centreskere butikeribaskere ingararea, dela pe šajipe bašo jek anglokhedibe kori so khedena pes samo o džene tari ingaribaskirigrupa.

Ka del pe honorari e ingaribaskeregrupake?

Oja. O džene so khuvena ki ingaribaskirigrupa dela pe lenge honorari bašo sa o khediba so ovena akharde ama na bašo anglokhediba. Te trebela te džal pe ko drumo tegani o Isof terdžola bašo drumoskere thaj sovibaskere hardžiba.

Kobor berša šaj manuš te ovel ki ingaribaskirigrupa?

O reprezentantija ka oven kotar pandž dži ko efta džene. Jek reprezentanti bešela trin berš, odova periodi šaj te produžinel pe panda trin berša. Sa ko sa maksimalno šov berša.

Ko čhinavela save manuša ka khuvel andre ki ingaribaskirigrupa palo nominiribe?

Odova tano e Isof-eskoro generalikano direktori so čhinavela ko ka khuvel andre ki ingaribaskirigrupa, ov kerela odova keda phanljola e nominiribaskoro vreme thaj palo nominiribaskoro dokumentacijakoro procenibe. Ki ingaribaskirigrupa trebela te ovel jek šukar ulavibe keda i ko pučibe o berša, džuvlja thaj murša, geografikano reprezentiribe. E reprezentanten trebela te ovel razno (sajaver) kompetencie adžahar thaj razna dialektija kotar i romani čhib, pedagogija, komunikacija, iskustvo taro revitaliziribe thaj buvli kontaktengiri mreža.

Kas šaj te nominirinav?

Tu šaj te nominirine dženen so tu pačaja kaj ola šaj te den pestar džanibe ko čhibjakoro centreskoro butikeribe. Tu šaj te prijavine interesi odolea so nominirinea korkori tut. Okola soj bučakerde ko Isof našti te oven nominirime. Jek dženo so ulo birimo ki ingaribaskiri grupa te rodindža buti thaj te dendža pe oleske buti ko Čhibjakoro centri/Isof, tegani našti bešela buteder sar reprezentanti ki ingaribaskirigrupa.

Sar te nominirinav thaj kobor dženen šaj te nominirinav?

Koristin webbformulari ko akava than thaj pher i informacija so trebela e Isof-eske kaj te šaj te birinel dženen baši ingaribaskirigrupa. Tu šaj te nominirine buteder dženen, ama ma bistre kaj amen mangaja ola te ovel jek ulavibe maškar o berša, murša-džuvlja thaj geografikano reprezentiribe.